Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gebruiksvoorwaarden van Online Declareren

Met de service Online Declareren bieden wij u de mogelijkheid om door u betaalde nota's met betrekking op pech of schade aan uw auto, die mogelijk onder de dekking van uw Wegenwacht Service vallen, te scannen en daarna via de uploadfunctie in ‘Mijn ANWB’ bij ons in te dienen. Om deze service voor u en ons in goede orde te laten verlopen, zijn er aan het gebruik van Online Declareren enkele gebruiksvoorwaarden verbonden.

Gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van Online Declareren gelden de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • U dient uitsluitend scans in van door u ontvangen originele nota's, die niet ouder zijn dan 3 maanden na de pech- of schadedatum.
 • De ingediende nota's moeten betrekking hebben op een gebeurtenis waarbij u bestuurder was van het gestrande voertuig of inzittende was van uw eigen voertuig op het moment van stranden.
 • Bij het vergoeden van uw declaraties hanteren wij de voorwaarden die op de schadedatum van toepassing waren. De momenteel geldende voorwaarden kunt u hier bekijken.
 • U hoeft de originele nota's niet na te zenden, wel moet u deze nog tot zeven jaar na inzending bewaren.
 • Op grond van regelgeving voert de ANWB diverse controlewerkzaamheden uit. In uw en ons belang voeren wij ook werkzaamheden uit in het kader van fraudebestrijding. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren behouden wij ons het recht voor de originele nota's bij u op te vragen.

Wat noemen wij fraude?

Met fraude bedoelen wij dat u ons doelbewust benadeelt. Bijvoorbeeld:

 • U vertelt niet eerlijk wat er is gebeurd.
 • U verandert bedragen op nota's.
 • U houdt informatie achter.
 • U kunt desgevraagd geen originele nota overleggen.
 • U claimt een eerder afgewezen nota opnieuw met een ander verhaal.
 • U claimt een eerder vergoede nota opnieuw.

Zo gaan we te werk als wij mogelijke fraude constateren

Wij onderzoeken de bij ons ingediende declaraties steekproefsgewijs. Als wij daarbij onregelmatigheden constateren nemen wij een aantal stappen, waaronder de volgende:

 • Wij sturen u een vragenlijst waarin wij u om aanvullende informatie vragen.
 • Indien nodig vragen wij aanvullende informatie op bij de uitvoerende partij (bijv. de garage of sleepdienst).

Als uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van fraude, heeft dit in elk geval de volgende consequenties:

 • Wij verhalen alle kosten en gedane uitkeringen op u.
 • Wij doen altijd aangifte bij de politie.
 • Wij beëindigen uw lidmaatschap van de ANWB en de services van de Wegenwacht.

Wat u van ons mag verwachten

Als u zich aan bovenstaande gebruiksvoorwaarden houdt, dan nemen wij de door u online ingediende declaratie zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt direct bericht via de e-mail of het formulier en de nota(‘s) succesvol zijn ontvangen. Nadat uw declaratie is behandeld ontvangt uw wederom bericht via de e-mail. Het is niet toegestaan een verschuldigd bedrag met een vordering op de ANWB te verrekenen.