Algemene Voorwaarden ANWB Zakelijk

Het is van belang dat je op de hoogte bent van de Voorwaarden van het lidmaatschap ANWB voor de Zaak, de bijbehorende pechhulpmodules van Wegenwacht en de tankpas. Je kunt de algemene voorwaarden hieronder downloaden.


De belangrijkste veranderingen voor 2020

De tarieven voor ANWB voor de Zaak per 2020
Als gevolg van een stijging van de hulpverleningskosten zijn de tarieven van onze Wegenwacht services gemiddeld met 1,6% verhoogd. De lidmaatschapskosten blijven ongewijzigd.

Recht op hulpverlening Nederland
Het aantal hulpverleningen waar je recht op hebt, is onveranderd en blijft afhankelijk van het aantal voertuigen dat je bij ons in dekking heeft. Vanaf 2020 heb je bij ons per verzekerd voertuig maximaal twee keer per contractjaar recht op een transport of vervangend vervoer binnen Nederland.

Als het maximum binnen een contractjaar is bereikt, behouden wij ons het recht voor om de overige hulpverleningen te beperken tot de inzet van sleutelhulp. Deze regeling geldt dan enkel voor het verzekerde voertuig waarvoor vaker dan twee keer transporthulp of vervangend vervoer is ingezet. De eventuele overige verzekerde voertuigen blijven verzekerd conform de reguliere dekking.

Alle brieven  digitaal
Je ontvangt alle brieven van ons per email. Géén of onjuist emailadres bij ons bekend? Log in op Mijn ANWB voor de Zaak en geef het (juiste) emailadres zo snel mogelijk aan ons door, zodat je alle post kunt blijven ontvangen.