Veelgestelde vragen Letselhulp

Op deze pagina vind je een overzicht van alle veelgestelde vragen over ANWB Letselhulp.

De dienstverlening kan worden geraadpleegd door verkeersslachtoffers wanneer zij juridische vragen hebben na een verkeersongeluk in Nederland. Onze letselschade experts adviseren je over een juiste afhandeling van het verkeersongeval. Ook voor een persoonlijk gesprek over de gang van zaken rond het ongeval kun je bij de letselschadespecialisten terecht.

De ANWB letselschade experts kunnen jou juridisch bijstaan wanneer je na een verkeersongeval in Nederland gewond bent geraakt en een ander hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het is goed om te weten dat aansprakelijkheid iets anders is dan schuld. Voetgangers en fietsers worden bijvoorbeeld in de wet beschouwd als zwakkere verkeersdeelnemers. Wanneer zij worden aangereden door een voertuig kunnen zij ten minste 50% van hun letselschade vergoed krijgen. Zelfs als de voetganger of fietser zelf (per ongeluk) een verkeersovertreding heeft begaan.

Ja, ook dan kun je terecht bij ANWB Letselhulp. Voetgangers en fietsers genieten extra bescherming omdat zij worden beschouwd als kwetsbare deelnemers. Een aanrijding met een motorvoertuig heeft bijna altijd letsel tot gevolg. Dus al is de aanrijding (deels) jouw schuld, dan kun je alsnog een gedeelte van je letselschade vergoed krijgen. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd.

Bij aanrijdingen waarbij het kind jonger dan 14 jaar is, geldt zelfs de 100%-regel. De motorvoertuigbestuurder is in dit geval 100% aansprakelijk voor de letselschade, ongeacht wie het ongeluk heeft veroorzaakt.

Ja, als inzittende kan je bijna altijd je letselschade claimen. Wij kunnen je daarbij helpen.

Als je gewond bent geraakt bij een verkeersongeluk, dan heb je letselschade. Dit kan lichamelijk letsel zijn, maar ook geestelijk letsel behoort tot letselschade.

Smartengeld is een schadevergoeding voor onder andere pijn, leed en gederfde levensvreugde. Je hebt recht op smartengeld als je letsel oploopt door een ongeluk.

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Een letselschadevergoeding is  gebaseerd op jouw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld de ernst van jouw letsel en het effect hiervan op jouw inkomsten. Daarnaast ook hoelang je herstel duurde en of je blijvende klachten houdt. Littekens zijn ook van belang bij de hoogte van het smartengeld. Tevens wordt er gekeken naar een compensatie voor de eventueel geleden emotionele schade.

De duur van de schadebehandeling is per situatie verschillend. De behandeling hangt namelijk af van de ernst van jouw letsel en het herstel ervan.

Wanneer je door het ongeluk direct kosten maakt, vragen wij een voorschot voor je op de schadevergoeding. Dit kunnen wij pas doen als de aansprakelijkheid door de andere partij is erkend.

No cure, no pay betekent dat je een gedeelte van jouw schadevergoeding inlevert bij de belangenbehartiger die jouw zaak behandeld. Vaak houdt dit in dat het slachtoffer een bepaald percentage (veelal rond de 15 – 25%) van het totaal uitgekeerde schadebedrag moet afdragen. Je uiteindelijke schadevergoeding die jij zelf krijgt, valt dus lager uit.

De door ANWB Letselhulp gemaakte kosten verhalen wij naast jouw schadevergoeding op de tegenpartij. Daarom werken wij niet op basis van no cure, no pay. Als de ANWB de letselschade voor je kan verhalen, ontvang jij als lid de volledige schadevergoeding.

Verkeersslachtoffers kunnen zonder rechtsbijstandverzekering terecht bij ANWB Letselhulp. Onze letselschade experts voorzien je van gratis juridisch advies. Heb je recht hebt op een schadevergoeding én ben je ANWB-lid? Dan verhalen onze specialisten jouw schade kosteloos bij de tegenpartij. Een rechtsbijstandverzekering is hiervoor niet nodig. Ben je geen ANWB-lid en wil je kosteloos bijgestaan worden door onze specialisten? Dan kun je ook na het ongeluk nog lid worden.

Over het algemeen is het overigens raadzaam om een rechtsbijstandverzekering te hebben: deze verzekering verzekert je namelijk tegen hoge advocaatkosten als er moet worden geprocedeerd. Daarnaast ben je met deze verzekering ook verzekerd van deskundige rechtshulp bij andere juridische geschillen. Denk aan een onenigheid met je werkgever of een conflict over de aankoop van een huis.