Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is een ontbindende voorwaarde?

De ontbindende voorwaarden zijn de voorwaarden in jouw contract met de verzekeraar die je absoluut moet nakomen. Als je deze afspraken niet nakomt dan wordt het contract door de verzekeraar beëindigt. Je bent dan niet meer verzekerd.

Voorbeeld bij ontbindende voorwaarde

Je hebt een doorlopende reis- en annuleringsverzekering. Wanneer je de premie niet betaalt, ontvang je een betalingsherinnering. Daar zijn vaak bijkomende kosten aan verbonden. Wanneer betaling dan nog steeds uitblijft, beëindigd de verzekeraar de verzekering. De verzekering wordt ontbonden. Het niet betalen van de premie is in dit voorbeeld dus een ontbindende voorwaarde.

Dit geldt ook voor andere verzekeringen zoals een autoverzekering, een bootverzekering, een camperverzekering enz.