Snelheid in het verkeer: de regels

Hoe hard mag ik hier?

Het lijkt zo'n simpel te beantwoorden vraag: hoe hard mag ik hier eigenlijk? Er zijn nogal wat regels voor de maximum toegestane snelheid. 

Autosnelweg

Maximumsnelheid: 130 km/h

Maar soms ligt deze snelheid lager. Dat heeft te maken met de veiligheid (denk aan korte afritten of scherpere bochten), het landschap (natuurgebieden), het milieu (uitstoot) of overlast voor omwonenden. In zo’n geval zie je onder het bord met de maximumsnelheid (bijvoorbeeld 120 km/h) de tijden waarop deze snelheid geldt (van 6-19 uur bijvoorbeeld). Daarbuiten is de limiet 130 km/h, ook als je er overdag 120 km/h mag.

Autoweg

Maximumsnelheid 100 km/h

De groene streep ‘vertelt’ hier dat de maximumsnelheid 100 km/h is. Let wel: de borden zijn maatgevend terwijl de groene streep ondersteunend is. Niet elke wegbeheerder is even zorgvuldig in het toepassen! De dubbele asstreep houdt het tegemoetkomend verkeer iets verder uit elkaar. Dat is beter voor de veiligheid. Is de streep onderbroken, dan mag je inhalen. Zijn de witte lijnen doorgetrokken, dan is er een inhaalverbod.

Autoweg

Maximumsnelheid 100 km/h

Je herkent de autoweg hier aan het blauwe bord met de witte auto. Vaak zijn het N-wegen. Automatisch geldt hier een limiet van 100 km/h, tenzij anders aangegeven.

Doorgaande provinciale weg

Maximumsnelheid 80 km/h

Zodra je de bebouwde kom verlaat geldt, tenzij anders aangegeven, een limiet van 80 km/h voor de doorgaande provinciale wegen. Toch zijn er tegenwoordig ook veel wegen waar je 60 km/h mag. In dat geval zie je logischerwijs een bord met 60 erop. Waarom deze snelheid? Deze wegen zijn smaller, er rijden fietsers en landbouwvoertuigen en er zijn uitritten van boerderijen.

Gewone weg

Maximumsnelheid 50 km/uur

Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 50 km/h, tenzij anders aangegeven. Het plaatsnaambord zelf impliceert ook een maximumsnelheid van 50 km/h. Tegenwoordig wordt het bebouwde kom-bord ook wel gecombineerd met een 30-bord. Dan geldt 30 km/h als snelheidslimiet. De reden? De overlevingskans voor voetgangers is bij een autoaanrijding met 30 km/h tientallen procenten groter dan met 50 km/h.

Woonerf

Maximumsnelheid 15 km/uur

Voorheen heette dat ‘stapvoets’. Nu is bij wet geregeld dat het om een limiet gaat van 15 km/h. Voetgangers en spelende kinderen hebben hier dezelfde rechten als automobilisten. Alleen met een lage snelheid kun je als autobestuurder op tijd remmen en anticiperen.

En hoe zacht mag ik hier?

En wat is de minimumsnelheid? Die is er niet. Voertuigen mogen alleen op autowegen als zij 50 kilometer per uur kunnen en mogen rijden. Voor autosnelwegen is dit 60 km/h. Deze snelheid heet de minimumconstructiesnelheid. Rijd je te langzaam zonder aanleiding en breng je daarmee het andere verkeer in gevaar, dan riskeer je wel een boete.

Lees ook

Rotondes, hoe hoort het eigenlijk?
Afstand houden, hoe hoort het eigenlijk?
Invoegen, hoe hoort het eigenlijk?