Voorwoord: Hans Deijns

Al meer dan 3500 scholen hebben de afgelopen jaren regelmatig meegedaan aan het Streetwise programma. De agenda’s voor 2017 vullen zich al. Wilt u nog voor een leuke datum boeken reageer dan snel. De prijzen zijn ongewijzigd t.o.v. 2016. Boek nu of neem een kosteloze optie!

Klik hier om direct te boeken of stuur een mail aan anwbstreetwise@anwb.nl

Gedragsbeïnvloeding is een “hoofdzaak” Veel ongelukken met jongeren in het verkeer ontstaan door ondoordacht gedrag. Het gebruik van het mobieltje en oortjes, het groepsgedrag en de jeugdige onstuimigheid zijn vaak de oorzaak. Daarom is het noodzakelijk om jongeren op een verantwoorde manier aan te spreken. Wij hebben  het Streetwise programma Trapvaardig  zodanig aangepast dat er ook ruimte is voor een klassikaal moment. De Streetwise instructeur geeft met behulp van filmpjes en korte groepsdiscussies een aanzet om het verkeersgedrag bij de jongeren te verbeteren. Zelfreflectie is daarbij het sleutel woord.

Streetwise in de toolkit van het KpVV
Het Streetwise programma voor de basisscholen is de afgelopen jaren regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en actualiteit van dat moment. Alle vier de onderdelen van Streetwise zijn door het KpVV opnieuw getoetst op hun doelmatigheid. U vindt deze terug in de laatste toolkit van het KpVV. Al eerder heeft Royal HaskoningDHV een effectmeeting gedaan waarbij de uitkomst was dat het Streetwise programma een positief effect geeft op het verkeersgedrag van jongeren.

Streetwise next level
Ook het Streetwise programma next level voor jongeren van het Voortgezet Onderwijs is onlangs weer geactualiseerd en aangepast aan de actualiteit. Wist u dat het programma bij onze zusterorganisatie, de VVA, in België een effectmeeting heeft ondergaan door de universiteit van Leuven. De uitkomst ook hier was dat het programma een positieve bijdrage geeft op het verkeersgedrag van jongeren in het Voortgezet Onderwijs.

De programmaonderdelen “de Verkeersworkshop” (1e jaars) en de “Verkeersbus” (2e jaars) zijn  in 2017 los van elkaar te boeken. Hierdoor is het voor de school eenvoudiger om de lesmomenten in te roosteren. De prijs voor de combi ( 1e en 2e jaars) blijft ongewijzigd € 150,-.