Aan het woord: Peter van Wijlick

Coördinator Regionale Mobiliteit bij RMO

Het RMO streeft samen met de provincie, het ROVL en vooral de scholen naar NUL verkeersslachtoffers in Noord-Limburg. Ieder (ernstig) ongeval is er één teveel. De Noord-Limburgse gemeenten (Venlo, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, Gennep, Bergen en Mook en Middelaar) willen graag van de ‘Nul' een punt maken’. 

Sinds het schooljaar 2008-2009 komt ANWB Streetwise op bezoek bij vele basisscholen in Noord-Limburg. Naast het verbeteren van de infrastructuur investeren de gezamenlijke gemeenten via het RMO in gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie. Zowel in het voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs.

ANWB Streetwise past mooi in het gehele pakket van educatieve programma’s dat het RMO Noord-Limburg aanbiedt aan de scholen in Noord-Limburg. Zie onze website www.rmonoordlimburg.nl.

De leerdoelen van Streetwise zijn vooral gericht op ‘gevaarherkenning’. Kinderen op deze leeftijd leren we al voor een groot deel aan hoe het verkeersgedrag in de ‘grote mensen wereld’ gaat worden. Gevaarherkenning en het vervolgens “er naar handelen” bepaalt het verkeers(on)veilig gedrag. Omdat herhaling vaak een goede leermethode is zijn er 2 digibordlessen per groep  (1 ter voorbereiding en 1 als evaluatie) sinds vorig jaar toegevoegd aan de Streetwise praktijkdag waardoor het leereffect nog groter is.

De scholen in Noord-Limburg kunnen via het RMO 1 keer per 2 jaar Streetwise op school krijgen. Scholen betalen een beperkte eigen bijdrage van € 175,--. De resterende middelen worden via het RMO direct aan de ANWB verstrekt tot een maximum van circa € 25.000,-- per jaar. Dat betekent dat er circa 30 á 35 scholen per jaar worden bezocht.

Van de scholen krijgen wij niets dan lof over het programma. Leuk en leerzaam voor de kinderen. Eenvoudig toepasbaar voor de docenten. In het kader van de permanente verkeerseducatie proberen wij de scholen structuur te geven met deze verkeerslessen.