Aan het woord: Majka Deurloo

Coördinator Bedrijfsbureau Streetwise

Vroeg boeken voordeel! De voordelen van vroeg boeken bij Streetwise kan u in twee delen. Zo kan u door vroeg te boeken een “gratis” instructeur voor het onderdeel Toet toet ontvangen. Maar u kan ook door vroeg te boeken zelf een datum kiezen in de voor u meest gewenste periode.

Wanneer u vroeg boekt en u neemt deel aan Streetwise in de periode van 1 december 2014 t/m 28 februari 2015 ontvangt uw school een gratis instructeur bij het onderdeel Toet toet t.w.v. € 225,00.
Door vroeg te boeken kan u ook een datum kiezen welke valt in de maanden met de meeste kans op lekker weer. Deze maanden zijn altijd zeer snel vol geboekt. Vaak al anderhalf jaar van te voren.

De kosten voor de inzet van Streetwise worden gehaald uit de ANWB en de scholen. Zij betalen ieder ca. 50% van de kosten. Streetwise doet ca. 1000 scholen aan per jaar. Dit betekent dat uit de Vereniging ANWB ruim 1 miljoen euro wordt bijgedragen. De bijdrage van de scholen is € 850,- per standaard Streetwise ochtend programma. Dit bedrag wordt doorgaans grotendeels gesubsidieerd door gemeente of provincie.

Een groot aantal gemeentes en een paar provincies hebben met ANWB Streetwise een raamovereenkomst waarbij wordt aangegeven welk budget beschikbaar is en welk deel van de scholen hiervoor in aanmerking komen. Het Streetwise bedrijfsbureau benadert op verzoek van de gemeente of provincie deze scholen om deze weer te boeken. Meestal is dit in het kader van de Permanente Verkeerseducatie zoals dat doorgaans gewenst is. Op deze manier ontzorgen wij de scholen, gemeentes en provincies hetgeen zeer gewaardeerd wordt.

Heeft u als school, gemeente, provincie of stadsregio vragen over subsidie neem dan contact op met ons bedrijfsbureau (088-2698543 of anwbstreetwise@anwb.nl)