Aan het woord: Ingrid Okhuijsen

Beleidsmedewerker verkeersveiligheid ROV-Utrecht

Het UVL is het kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeerseducatie en verkeersveiligheid structureel aanpakken. Scholen met het label kunnen gebruik maken van o.a. ANWB Streetwise. De praktijkgerichte aanpak van Streetwise past goed in het UVL-pakket.

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht (ROV-Utrecht) is onderdeel van de provincie Utrecht. Voor een groot aantal gemeenten in de provincie realiseert het ROV-Utrecht projecten gericht op verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding. Daarbinnen ligt het accent op jongeren van 0-24 jaar, omdat zij via scholen goed bereikbaar zijn en omdat met gedragsverandering op jonge leeftijd het meeste rendement wordt bereikt.  
Voor de leeftijdsgroep van 4-12 jaar zijn er de dodehoeklessen met een echte vrachtwagen en is er het Utrechts VerkeersveiligheidsLabel. Scholen die het label hebben behaald, geven verkeersonderwijs in de klas en in de praktijk, zetten zich in voor een verkeersveilige schoolomgeving en betrekken ouders hierbij. Als dat alles is gerealiseerd en het verkeersonderwijs is vastgelegd in het schoolbeleid, dan verdient de school het label. In totaal hebben negen provincies in Nederland een verkeersveiligheidslabel voor scholen.
Binnen het  Utrechts VerkeersveiligheidsLabel zijn er diverse faciliteiten waarbij een sterk accent wordt gelegd op praktisch verkeersonderwijs. Reden daarvoor is dat vrijwel alle leerlingen wel de verkeersregels leren uit hun lesboeken, maar slechts weinigen krijgen ook praktijkles en nemen dagelijks te voet of op de fiets deel aan het verkeer. Door de regels in de praktijk toe te passen en te ervaren, worden leerlingen pas echt vaardig in het verkeer. Zwemmen leer je immers ook niet op het droge.
Om de UVL-scholen te ondersteunen en te belonen voor hun inspanningen, biedt het ROV-Utrecht  scholen de mogelijkheid om gebruik te maken van ANWB Streetwise. En dat gebeurt in ruime mate. Positief is dat ANWB Streetwise in één dagdeel voor alle groepen een passende verkeersles biedt. Iedere groep op zijn niveau. De jongste kinderen oefenen veilig oversteken en het gebruik van de veiligheidsgordel. Leerlingen uit groep 5-6 leren over de remweg van een auto door zelf te remmen in een lesauto en in groep 7-8 oefenen de leerlingen hun fietsvaardigheid op een uitdagend parcours en ervaren ze de last van een zware rugzak.
De recente uitbreiding van Streetwise met de digibordlessen is een mooie aanvulling op het praktijkgedeelte. Daardoor maken leerlingen op verschillende manieren kennis met dezelfde stof en is de kans groter dat er iets blijft hangen. Positief is ook dat de recent uitgevoerde kwaliteitstoets door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer een positief resultaat gaf.

info.rov@rov-utrecht.nl
www.rov-utrecht.nl