Aan het woord: Henk Tromp

Gemeentelijke verkeersveiligheid coördinator Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

In Hardenberg en Ommen zijn de verkeerseducatie activiteiten in toenemende mate gericht op de bewustwording van de gevaren in het verkeer en het beïnvloeden van het gedrag, vooral bij de jongere weggebruikers. Verkeersveiligheid en in het bijzonder permanente verkeerseducatie, is daarom onverminderd een zeer actueel en belangrijk thema. Fysieke maatregelen worden nog incidenteel genomen en worden gezien als aanvulling in de verbetering van onveilige situaties.

Na meer dan 30 jaar in het vakgebied sport te hebben gewerkt, ben ik vanaf 1 april 2013 voor de gemeenten Ommen en Hardenberg als gemeentelijk verkeersveiligheid coördinator (zgn. GVVC-er) werkzaam. In beide gemeenten ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeerseducatie projecten. Dit geldt ook voor de werkzaamheden op het terrein van verkeerverkeersveiligheid.

In beide gemeenten is als uitgangspunt genomen, dat het accent meer komt te liggen op vroegtijdige educatie en gedragsbeïnvloeding in plaats van het treffen van fysieke, infrastructurele maatregelen. Cijfers wijzen namelijk ook uit, dat veruit de meeste ongevallen te maken hebben met onveilig gedrag van weggebruikers en dat jeugdigen het meest bij ongevallen zijn betrokken. Het verhogen van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeerslachtoffers betreft natuurlijk alle leeftijdsgroepen, maar van uit het principe ‘jong geleerd, oud gedaan’ wordt in Hardenberg en Ommen vooral ingezet op het onderwijs, in het bijzonder het basisonderwijs.

Daarom zijn beide gemeenten al vanaf het introductiejaar 2006 (in dat jaar werd meegedaan aan een pilot in Overijssel) een grote ‘afnemer’ van het verkeerseducatie project ANWB Streetwise. Volgens de bedoeling van permanente educatie komt Streetwise in Hardenberg om het jaar langs op school. Mede dankzij provinciale subsidie is Hardenberg er namelijk heel snel in geslaagd om alle ca. 45 basisscholen eenmaal in de twee jaar Streetwise aan te bieden.

Niet alleen uit de grote deelname, maar ook uit het waarderingscijfers blijkt, dat de Hardenbergse en Ommense basisscholen meer dan tevreden zijn met het ANWB-verkeerseducatieproject. De Hardenbergse score is vergelijkbaar met het hoog landelijk gemiddelde; de waardering in Ommen was in 2013 zelfs voor alle onderdelen nog hoger.

Behalve de waardering, heeft het goede samenspel tussen de ANWB, scholen, lokale afdelingen van Veilig Verkeer Nederland en gemeenten/bestuursdienst Ommen-Hardenberg er voor gezorgd, dat Streetwise in beide gemeenten in korte tijd tot een groot succes is geworden. Daarom heb ik er het volste vertrouwen in, dat ANWB Streetwise er ook in de komende jaren aan zal blijven bijdragen om van alle opgroeiende kinderen in Ommen en Hardenberg verkeerswijze en - verstandige weggebruikers te maken.

Henk.Tromp@ommen-hardenberg.nl