Aan het woord: Daniëlle van Engelenburg

Senior instructeur bij ANWB Streetwise

Sinds 2011 ben ik werkzaam bij het verkeerseducatieprogramma ANWB Streetwise. Hierbij geef ik les aan de groepen 1 t/m 8. Tijdens mijn baan als onderwijsassistent kwam ik met ANWB Streetwise in contact. Ik was erg enthousiast en heb nog dezelfde dag gesolliciteerd. Een week later werd ik aangenomen. Tot op de dag van vandaag heb ik daar nog geen minuut spijt van! 

Werken bij Streetwise is leuk en dynamisch. Elke dag is anders omdat elke school anders is. We komen in principe op alle basisscholen in Nederland. Of dat dat scholen zijn in het bijzonder onderwijs, ZML-scholen of scholen voor blinden en/of slechthorenden. Door onze ervaring zijn we instaat om onze lessen zodanig aan te passen zodat onze leerdoelen in meerdere of mindere mate behaald worden. Werken met kinderen is heel dankbaar. Het Streetwise programma  is leuk en leerzaam. Deze combinatie biedt de grootste kans dat het ook bij de kinderen beklijft en hun gedrag beïnvloed.

Samen met meer dan 50 Streetwise collega’s komen wij jaarlijks op z’n 950 scholen. Door de diversiteit doen we veel ervaringen op. Jaarlijks wordt gekeken of onze lessen aanpassingen nodig hebben. Soms zijn dat details en soms zijn dat inhoudelijke vernieuwingen. Ook voor aanvang van dit schooljaar zijn de nodige vernieuwingen door gevoerd.

Wat is er zoal vernieuwd:

Digibordlessen (voor alle groepen)

Scholen gaven aan dat zij behoefte hadden aan iets ter voorbereiding van de Streetwise praktijkdag. In samenwerking met uitgeverij Malmberg hebben we een tweetal digibordlessen ontwikkeld. Één ter voorbereiking voor het Streetwise bezoek en één voor na het bezoek als evaluatie les. Scholen die geboekt hebben ontvangen deze lessen gratis ca. 3 weken voor de inzet datum.

Toet toet (groep 1+2)

Hier werden vooral de gebruikte lesmaterialen aangepast. Enerzijds om het wat spannender te maken en anderzijds om het realistischer en enerverende te maken. Dit doen wij o.m. door een nieuwe verkeersmat, voertuigstuurtjes en echt werkend verkeerslicht. Als de les wordt uitgevoerd door een Streetwise instructeur dan wordt er gebruik gemaakt van de handpop Jip die een extra dimensie aan het programma toevoegt.

Blik en klik (groepen 3 en 4)

Hier is een echt werkend verkeerslicht toegevoegd. De lessen zijn speelser en dynamischer opgezet waarbij dezelfde leerdoelen worden behaald. Theorie en praktijk wisselt elkaar voortdurend af en tijdens de twee wachtmomenten mogen de kinderen even aan de gang met een verkeerskleurplaat.

Hallo auto (groepen 5 en 6)

Om het aantal leermoment te vergroten is aan het programma een extra remoefening toegevoegd waarbij de lesauto een (demo)noodstop maakt bij 50 km/uur. Nadat de kinderen zelf een noodstop (bij 30 km/uur) hebben gemaakt neemt het kind achterin de auto plaats op de eventueel de zitverhoger, met de autogordel om, en ervaart op deze wijze hoe een noodstop aanvoelt als men niet weet wanneer er geremd wordt. Uiteraard komt het gebruik van de autostoel en autogordel aan de orde. 

Trapvaardig (groepen 7 en 8)

Bij Trapvaardig blijft het oefenen van fietsvaardigheden voorop staan. Het fietsen over een hindernisparcours met o.a. een zware rugzak is een belangrijk onderdeel. Daarnaast hebben we ook aandacht voor het ongewenst gebruik van de telefoon of smart Phone tijden het fietsen. Met het rijden op de elektrische stepjes sluiten we Trapvaardig programma af.

 

 

Wellicht zien wij elkaar dan in de toekomst bij u op school.