Aan het woord: Arjan van der Zwaag

In de provincie Groningen vallen jaarlijks 25 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Gelukkig worden de provinciale wegen steeds veiliger, maar er blijven plekken die onze aandacht vragen. We willen het aantal doden en gewonden verminderen.

Uit onderzoek blijkt dat veel ongevallen veroorzaakt worden door het gedrag van verkeersdeelnemers. Verkeerseducatie op scholen is de basis van veilig verkeersgedrag. Via het Verkeer- en Vervoerberaad stimuleren wij scholen verkeerseducatie in hun leerplan op te nemen. Daarnaast proberen we met goede voorlichting en intensieve politiecontroles het gedrag van de verkeersdeelnemers op onze wegen te verbeteren.

Nieuwe organisatie
Het VVB-G (Verkeer- en Vervoerberaad Groningen) is onder de naam VerkeerswijzerGroningen gestart met een nieuwe organisatie van de Permanente Verkeerseducatie (pve) in de provincie. Zij zijn gestart met een centrale aansturing die de gemeenten zal ontlasten en de kwaliteit van de pve moet verbeteren. Het VVB-secretariaat is uitgebreid met drie regiocoördinatoren die samen met gemeenten activiteitenprogramma’s gaan opstellen en uitvoeren en scholen gaan helpen bij de organisatie van pve-activiteiten.
Doordat in VVB verband de handen ineen geslagen zijn kan nu jaarlijks een gezamenlijk programma van ongeveer één miljoen euro worden opgesteld.

ANWB Streetwise en Lichtbrigade
Wij vinden het belangrijk dat Groningse kinderen praktische verkeersles krijgen en goed verlicht de winter in gaan. Dit doen wij d.m.v. Streetwise en Lichtbrigade van de ANWB.
Streetwise komt op zo’n 50 basisscholen per jaar en alle basisscholen in Groningen ontvangen de toolbox van de Lichtbrigade, zodat ze zelf fietsverlichtingsacties kunnen organiseren.
Zo dragen wij bij aan een verkeersveiliger Groningen!

Website
Kijk voor meer informatie op www.verkeerswijzergroningen.nl. Hierop staat het activiteitenaanbod en een agenda waarin te zien is waar welke activiteit plaatsvindt. Scholen in Groningen kunnen gratis, ook van Streetwise, gebruikmaken van het aanbod aan activiteiten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.