Veelgestelde vragen over de ANWB routeplanner

Dat gebeurt maandelijks. Wij betrekken de routeplanner van TomTom, die zelf bijhoudt waar er wijzigingen optreden in het wegennet, en dat vervolgens verwerkt in de database van de planner.

Er kan wel enige doorlooptijd optreden tussen het moment waarop de database aangepast wordt, en het moment waarop het ook verwerkt is in de planner die TomTom beschikbaar stelt voor zijn afnemers zoals de ANWB. Dit kan variëren van een paar maanden tot driekwart jaar. Over het algemeen worden wijzigingen op hoofdwegen wel sneller opgepakt dan wijzigingen op minder belangrijke wegen.

Voor autoroutes maken we gebruik van de routeplanner van TomTom, die automatisch berekent wat de snelste route is tussen 2 punten. Daarbij wordt rekening gehouden met de verkeersdrukte. Dit kan de actuele verkeersdrukte zijn (als u geen dag en tijdstip kiest) of de gemiddelde verkeersdrukte (als u dag en tijdstip wijzigt).

Om dit te kunnen doen meet TomTom op alle doorgaande wegen de daadwerkelijke snelheid van weggebruikers. Deze snelheden worden opgeslagen in een database, waarmee elk stukje weg per dag van de week en per tijdstip een eigen gemiddelde snelheid krijgt.

Hiermee kan TomTom vervolgens een berekening maken van wat waarschijnlijk de snelste route zal zijn, plus de reistijd die daar bij hoort.

 

Voor autoroutes maken we gebruik van de routeplanner van TomTom. Als u kiest voor de optie 'kortste route', zal TomTom een route geven die geoptimaliseerd wordt op afstand. U krijgt dan een route die qua afstand zo kort mogelijk is, maar niet het snelst hoeft te zijn (en dat meestal ook niet is). De route loopt daarmee ook niet per se over doorgaande wegen, en kan bijvoorbeeld door een dorp lopen, of via een landweggetje.

Als u een meer doorgaande route wil, om zo snel of eenvoudig mogelijk van A naar B te gaan, kunt u beter kiezen voor de optie 'snelste route'

Een fiets- of wandelroute wordt berekend door de kortste route tussen beginpunt en eindpunt te bepalen, waarbij ook fiets- wandelpaden kunnen worden gebruikt, of wegen die zijn afgesloten voor autoverkeer. Wegen die verboden zijn voor langzaam verkeer worden juist vermeden.

Het reisadvies voor openbaar vervoer is afkomstig van Andes-DXC, een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Andes en DXC. Op basis van de dienstregelingen van alle Nederlandse OV-bedrijven, in combinatie met de door u ingevulde opgegeven vertrek- of aankomsttijd, berekenen zij wat de route is met de kortste reisduur is. Er kunnen ook andere reismogelijkheden zijn, bijvoorbeeld als u de tijd aanpast.

Voor autoroutes maken we gebruik van de routeplanner van TomTom, die de reistijd van een route berekent op basis van actuele verkeersdrukte (als u geen dag en tijdstip kiest) of de gemiddelde verkeersdrukte (als u dag en tijdstip wijzigt). Om dit te kunnen doen meet TomTom op alle doorgaande wegen de daadwerkelijke snelheid van weggebruikers. Deze snelheden worden vervolgens opgeslagen in een database, waarmee elk stukje weg per dag van de week en per tijdstip een eigen gemiddelde reistijd krijgt.

Voor fiets- en wandelroutes wordt een vaste gemiddelde snelheid gehanteerd, van respectievelijk 15 en 5 km/h.

Voor OV-trajecten wordt de reistijd bepaald aan de hand van de dienstregelingen.

In alle gevallen zijn eventuele pauzes niet in de reistijd verwerkt.

 

De getoonde kosten gelden voor een gemiddelde personenauto met de volgende specificaties:

 • hoogste punt van het voertuig gemeten vanaf de grond (antenne, skibox, dakkoffer, imperiaal met fietsen etc. niet meegerekend) = 1.48 m.
 • hoogte gemeten bij de vooras = 0.97 m.
 • lengte = 4.2 m.
 • gewicht (inclusief lading) = 1820 kg.
 • zonder aanhanger of caravan.

Wanneer de auto + caravan optie wordt gekozen. Wordt er uitgegaan van bovenstaande gemiddelde personenauto en een gemiddelde caravan. De gemiddelde caravan heeft de volgende specificaties:

 • hoogte: 2.60 m
 • gewicht:1350 kg
 • een as

De goedkoopste optie wordt gebruikt in de calculatie (bijvoorbeeld bij verschillende kosten per betalingsmethode, duur bij vignetten). De tolkosten worden berekend door Here. De tolkosten bevatten zowel tolkosten als vignetkosten. De route kan afwijken van de gepresenteerde route. Here en ANWB aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de gepresenteerde kosten. Gebruik is alleen toegestaan conform de voorwaarden van Here International B.V. en ANWB.

Meer info over tol op anwb.nl

De routeplanner waarschuwt wanneer de eindbestemming in een stad/streek ligt waar een milieuzone voor een personenauto (diesel en/of benzine) geldt. Dit kan ook een tijdelijke milieuzone zijn. Het kan dus voorkomen dat de route door een milieuzone heen loopt zonder dat hiervoor gewaarschuwd. Daarnaast kan het zijn dat de eindbestemming niet in het milieuzonegebied ligt maar u hiervoor toch gewaarschuwd wordt omdat in het centrum een milieuzone geldt.

 • Betreft het een weg die al lang geleden is afgesloten? Dan kan het zijn dat TomTom (onze leverancier) dat over het hoofd heeft gezien. U kunt dit (na het aanmaken van een account) doorgeven via de site van TomTom: www.tomtom.com/mapshare/tools. Op die manier kan TomTom het verbeteren in de database., en komt het zowel in onze routeplanner terecht als in de navigatiesystemen van TomTom.
 • Betreft het een weg die pas recentelijk is afgesloten? Dan kan het zijn dat TomTom het al wel weet, maar het nog niet verwerkt heeft in de routeplanner. De planner wordt maandelijks bijgewerkt met nieuwe weggegevens. Voor de zekerheid kunt u de wijziging  (na het aanmaken van een account) alsnog doorgeven via: www.tomtom.com/mapshare/tools.
 • Betreft het een weg die alleen op bepaalde tijden is afgesloten, bijvoorbeeld tijden de spits? Helaas kunnen we daar niets aan doen. TomTom houdt in de routekeuze namelijk geen rekening met afsluitingen die niet permanent gelden, maar alleen op sommige dagen en/of tijden.

Als een doorgaande weg vanwege werkzaamheden tijdelijk wordt afgesloten, wordt dit in de routeplanner verwerkt. Vanaf het moment dat de afsluiting geldt zal de planner automatisch een andere route geven, die niet via de afgesloten weg voert.

De planner kan echter geen rekening houden met afsluitingen die al wel gepland zijn, maar nog niet actief op het moment dat de route opgevraagd wordt.

De totale afstand van een geplande route wordt berekend door de afstanden op te tellen van alle wegsegmenten die in de route voorkomen. Het wegennet is door onze kaartleveranciers met grote nauwkeurigheid in kaart gebracht (tot op het niveau van 5 a 10 meter), en daarmee is de totale afstand ook erg nauwkeurig.

Het kan overigens wel gebeuren dat de kilometerteller in uw auto een andere afstand toont. De meeste tellers tonen namelijk een te grote afstand.  De kilometerteller is gekoppeld aan de snelheidsmeter, en die heeft een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. Deze onnauwkeurigheid is onder andere afhankelijk van zaken als bandenmaat en bandenspanning. Autofabrikanten stellen voor de zekerheid de tellers zo af dat ze eerder een te hoge dan een te lage afwijking geven. Dit kan oplopen tot een paar procent van de werkelijke snelheid dan wel afstand.

Dit kan meerdere redenen hebben:

1. Voor autoroutes hebben wij TomTom als leverancier. TomTom doet 4 keer maandelijks een update van de onderliggende wegendatabase. Als gevolg van veranderde verkeerssituaties zoals aangelegde of juist afgesloten wegen kunnen na zo’n update routes zijn gewijzigd, en daarmee dus ook afstanden.

2. Routes kunnen ook wijzigen omdat TomTom na een update gebruik maakt andere snelheden. De planner baseert de berekening van wat de snelste route is namelijk op basis van snelheden die daadwerkelijk gereden worden door het verkeer. Het kan zijn dat de gemiddelde snelheid de afgelopen jaren op een bepaalde weg omhoog is gegaan of juist omlaag. Hierdoor zal die weg sneller of juist minder snel in een route voorkomen.

3. Ook kan de routekeuze (en dus de afstand) afhankelijk zijn van de verkeersdrukte. Als u nu een route plant tussen 2 locaties is dat niet per se dezelfde route als die zou zijn als u vanavond een route plant.

Tip: om er zeker van te zijn dat de route in ieder geval tussen 2 updates van TomTom door altijd hetzelfde is (bijvoorbeeld ten behoeve van reiskostenvergoedingen), kan een vertrekmoment in de toekomst gekozen worden, en daarbij consequent hetzelfde moment. Door datum & tijd bijvoorbeeld zo te kiezen dat de route op een maandagochtend om 8 uur vertrekt zal TomTom rekening houden met de gemiddelde verkeersdrukte op een maandagochtend. Of, om een route te verkrijgen die juist zo min mogelijk afhankelijk is van eventuele verkeersdrukte, bijvoorbeeld een zondagnacht om 2 uur.

De planner kan op zich goed overweg met foutieve of deels ingevoerde straat- en plaatsnamen. In zo'n geval zal u één of meerdere suggesties voorgelegd krijgen. Deze slimme zoek- en vindfunctie heeft echter wel een minimaal aantal letters nodig. Ook zal de planner geen resultaat geven als de ingevoerde naam te veel afwijkt van de werkelijke naam.

Qua Nederlandse adressen is de planner 100% volledig. Elk adres dat is opgenomen in de officiële Nederlandse adressenregistratie van het kadaster is ook opgenomen in de routeplanner. Alleen als er een nieuw adres ontstaat kan het enkele weken tot maanden duren voordat die in de planner te vinden is.

Qua buitenlandse adressen is er nog geen 100% dekking. Het kan dus gebeuren dat een bepaalde straat of huisnummer nog niet te vinden is, vooral in verder weg gelegen landen. Dit wordt wel continu verbeterd. Door het vlaggetje voor de adres invoer te veranderen naar de Europese vlag worden er adressen in het buitenland getoond.

Wanneer je klikt op de button 'Printen', verschijnt er een print pop-up. In deze pop-up moet dan onderaan bij 'Meer instellingen' de optie 'achtergrondbeelden' worden aangevinkt om ook de kaart mee te printen.

De ANWB biedt deze service niet. U kunt hiervoor gebruik maken van de diensten van reisafstanden.nl of kilometerafstanden.nl.

Routeplanner elektrische auto

De route wordt berekend op basis van de eigenschappen van de auto en diverse externe factoren die van invloed zijn op het energieverbruik en de laadtijd van een elektrische auto. Denk aan het weer, de temperatuur, laadsnelheid, beschikbaarheid van laadstations, gemiddelde snelheid en afstand.

De ANWB gebruikt de routeinformatie van Chargetrip, een Nederlands navigatiebedrijf gespecialiseerd in navigatie voor elektrische auto’s. Chargetrip ontwikkelt algoritmes en consumptiemodellen die routes berekenen op basis van energieverbruik en tijd. Alle interacties worden uitgedrukt in consumptie (rijden en opladen) en worden beïnvloed door eerder genoemde externe variabelen.

 

De actieradius van een elektrische auto wordt beïnvloed door diverse dynamische factoren zoals de temperatuur en wordt berekend op het moment dat de route wordt uitgerekend. De ‘werkelijke actieradius’ die wordt weergegeven voordat een route berekend is, is een normalisatie van historische data. Daarmee proberen wij een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de werkelijke actieradius van een specifieke auto. Deze wijkt meestal af van de actieradius die de autofabrikant toeschrijft.

Het laadadvies wordt berekend op basis van een rit met vier personen en de airco aan. Het advies op de route gaat uit van snelladers. Lees alles over opladen.

In een route wordt er standaard rekening gehouden met diverse dynamische externe factoren waaronder de weersomstandigheden en de gemiddelde snelheid. Dit gebeurt door actuele waarden mee te nemen in het verbruiksmodel van een gekozen auto.

Omdat de ev-routeplanner indicatief is en niet in de auto wordt gebruikt, worden files niet meegenomen in de berekening. Daarnaast is de impact van filerijden op het verbruik van een elektrische auto laag in normale omstandigheden.

In een routeberekening gebruiken we alleen oplaadpalen met een snelheid van 43 kW of hoger zodat de laadtijd en daarmee de duur van de route zo kort mogelijk is.

U kunt dit melden via dit formulier. Uw melding wordt dan doorgegeven aan Eco movement, de leverancier van deze informatie. 

Informatie over accommodatie
De hotels en campings die u in de routeplanner kunt aanvinken zijn aangesloten bij diverse partners van de ANWB, zoals Booking.com of ANWB Camping. De ANWB hanteert een zorgvuldig selectieproces van partners, waarbij aansluiting bij ANVR en SGR een belangrijk criterium is, maar geen vereiste. De ANWB adviseert u om voorafgaand aan het boeken bij de partner na te gaan welke voorwaarden van toepassing zijn op uw overeenkomst.