Reacties bedrijven op test snelwegtoiletten

De Kampioen heeft in 2014 opnieuw snelwegtoiletten getest. Een aantal bedrijven reageerde op onze test. Hieronder lees je hun reacties.

Reactie van Esso Nederland

We vinden het bijzonder vervelend dat onze klanten op sommige Esso stations toiletten in dergelijke staat aantreffen. Onze stations-eigenaars en het personeel doen hun uiterste best om de toiletten voor onze gasten schoon en fris te houden en het is jammer dat hun inspanningen op sommige momenten niet voldoende blijken. Wij hebben de resultaten van deze test besproken met de betrokken eigenaars / uitbaters en zij zullen waar nodig stappen ondernemen.

Reactie OK

OK Nederland is een van de weinige merken die langs de rijkswegen zorgt voor een net toilet dat gratis toegankelijk is voor passanten. Het is dan ook prettig om te constateren dat de resultaten zeer goed tot goed zijn wat de reinheid betreft. Uiteraard is het altijd afhankelijk van het moment van meten in relatie tot de laatste schoonmaak, uit de labresultaten is echter wel duidelijk dat er goed schoongemaakt wordt. Een schoonmaaklijst is binnen de OK stations wel gebruikelijk en deze zal dan ook zsm weer aanwezig zijn op de gekeurde stations.  De gekeurde stations “de Kreilen” en “Stienkamp” zijn enkele weken terug verbouwd en helaas zat er een technisch defect in 1 van de kranen en miste er een spiegel bij het heren toilet. Inmiddels zijn deze punten ook verholpen en hopen we weer veel passanten te mogen begroeten op onze stations.  Als relatief nieuwe speler op de retail markt zitten we in een continu proces van verbetering waarbij dit is voor ons een mooi onafhankelijk meetmoment waar we zeker wat mee kunnen doen.

Reactie Texaco

Enige tijd geleden heeft ANWB een test naar wc’s langs de snelweg uitgevoerd waarbij ook  tien Texaco locaties gecontroleerd zijn.  De staat van de toiletten behoort tot de top drie redenen die bepalen of mensen al dan niet bij een snelwegstation stoppen. Reden te meer voor Texaco om in een nieuw toiletconcept te investeren. Van de tien Texaco locaties die gecontroleerd zijn, zijn er vier locaties recentelijk uitgerust met het nieuwe betaalde toiletconcept dat zich in de shop bevindt. Voor vijftig eurocent wacht klanten een modern, schoon en hygiënisch toilet. Voor deze bijdrage ontvangt de klant overigens een voucher die direct korting geeft op aankopen in de shop. Grote visuals met natuuraccenten, loungemuziek en een aangename geurbeleving creëren hierin een ontspannen sfeer. De toiletten zijn mooi en onderhoudsvriendelijk. De logistiek is doordacht, de vloer naadloos en de urinoirs watervrij (hetgeen een aanzienlijke besparing in waterverbruik oplevert). Het toiletconcept is gemaakt voor intensief gebruik en veel onderdelen in het nieuwe toiletconcept zijn touchless, wat een optimale hygiëne garandeert.  De snelwegstations die uitgerust zijn met dit nieuwe toiletconcept worden in de test goed beoordeeld. De resultaten op de metingen micro-organismen scoren goed. De visuele beoordeling biedt nog ruimte tot verbetering. Wij zijn blij met het ontvangen van deze opmerkingen, zodat we in staat zijn met deze feedback onze service naar de klant te verbeteren. Wij zullen in de toekomst checks blijven uitvoeren om onze standaarden te garanderen. Ook in 2015 investeert Texaco opnieuw om de stations langs de snelweg te voorzien van dit nieuwe toiletconcept.

Lees de test