Verkeer in Singapore

Ga je autorijden in Singapore? Zorg dat je de verkeersregels kent. Op deze pagina vind je ook informatie over het wegennet.

Wegennet

 • Het uitstekende wegennet in Singapore wordt goed onderhouden. Alleen in Oost-Maleisië is de kwaliteit van de wegen wat minder.
 • Rondom en dwars door de bebouwde kom van Singapore lopen diverse snelwegen (expressways).

Algemene verkeersregels

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,8 promille. Houd er echter rekening mee dat een bestuurder die bij een ongeval is betrokken en bij wie alcohol in het bloed wordt gemeten, aansprakelijk kan worden gesteld, ook wanneer het gemeten alcoholgehalte lager is dan de wettelijke limiet.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon te gebruiken. Bij een overtreding van dit verbod krijgt de bestuurder een boete en kan de verkeerspolitie bovendien de mobiele telefoon in beslag nemen.

Basisverkeersregels

 

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Op een kruising moet een bestuurder voorrang verlenen aan bestuurders van rechts, tenzij door verkeerstekens anders wordt aangegeven.
 • Als de te kruisen weg een eenrichtingsweg is, dan hebben de bestuurders op de eenrichtingsweg voorrang.
 • Een dubbele onderbroken witte streep dwars op de weg betekent: voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.
 • Een witte op zijn punt staande driehoek op het wegdek met daarboven het woord Bus betekent dat een bus die bij de halte wegrijdt, voorrang heeft.
 • Een witte op zijn punt staande driehoek op het wegdek met een gestippelde bovenzijde geeft aan dat bestuurders een voetgangersoversteekplaats naderen.

Rotonde

 • Een bestuurder die een rotonde nadert, moet voorrang verlenen aan bestuurders van rechts, tenzij met verkeerstekens anders wordt aangegeven.

Verkeerslichten

 • Linksaf slaan bij een rood verkeerslicht is toegestaan als een rechthoekig blauw bord met een naar links buigende witte pijl en de tekst Left turn on red dit aangeeft.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is alleen toegestaan als er een direct gevaar voor een aanrijding bestaat.

Rijstroken en strepen op de weg

 • Een enkele witte doorgetrokken streep in het midden van de weg mag overschreden worden. Een dubbele niet.
 • Busstroken:
  • Een Normal Bus Lane (gewone busbaan) wordt aangeduid met een doorgetrokken gele streep en deze mag van maandag t/m vrijdag van 7.30-9.30 uur en van 17-20 uur niet door ander verkeer worden gebruikt.
  • Een Full-Day Bus Lane (busbaan voor de hele dag) die wordt aangeduid met een doorgetrokken gele streep met daarnaast een rode streep, mag van maandag t/m zaterdag vrijwel de hele dag (7.30-23.00 uur) niet door ander verkeer worden gebruikt.
  • Op plaatsen waar de strepen zijn onderbroken, mag de busbaan tijdens genoemde tijdstippen wel worden bereden door ander verkeer dat afslaat.
 • Een roodgekleurd wegdek duidt een schoolzone aan.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van diagonaal getrokken gele strepen (yellow box). Bestuurders mogen deze kruispunten alleen oprijden, als ze zonder te stoppen het kruispunt kunnen passeren.

Omkeren

 • Het is verboden om op een kruising, splitsing of via een opening in de middenberm om te keren, tenzij uit een bord blijkt dat deze manoeuvre is toegestaan.

Parkeren

 • Het is verboden te parkeren aan de rechterkant van de weg (tegen de rijrichting in), ook in parkeervakken aan de rechterkant. In een straat met eenrichtingsverkeer mag je wel aan de rechterkant parkeren.
 • Ook op de volgende plaatsen is parkeren verboden:
  • Langs wegen met een maximumsnelheid van 60 km/h of hoger.
  • Langs wegen met een enkele of dubbele doorgetrokken witte streep in het midden van de weg.
  • Langs een gele zigzagstreep aan de kant van de weg.
  • Langs een dubbele doorgetrokken gele streep aan de kant van de weg.
  • Langs een enkele doorgetrokken gele streep aan de kant van de weg van 7-19 uur, behalve op zon- en feestdagen.
  • Binnen 3 m van een brandkraan.
  • Binnen 9 m van een bushalte.

Stilstaan

 • Je mag een voertuig niet laten stilstaan op de volgende plaatsen:
  • Langs een dubbele gele zigzagstreep aan de kant van de weg.
  • Op los- en laadzones, gemarkeerd door haaks op de weg staande gele strepen, op de aangegeven tijden en dagen.

Pechhulp

Pech

 • Bel bij pech in Singapore de algemene hulplijn +65 67 48 99 11.
 • De pechhulp wordt verzorgd door de AAS (The Automobile Association of Singapore), die 24 uur per dag bereikbaar is.
 • Kosten voor pechhulp in Singapore vallen niet onder de dekking van de ANWB Wegenwacht Services.

Ongeval

 • Bel bij een ongeval de politie op nummer 999 en/of de ambulancedienst op nummer 995. De brandweer is net als de ambulancedienst bereikbaar op nummer 995.
 • Bij een ongeval waar gewonden zijn gevallen ben je verplicht de ambulancedienst en de politie te bellen.

ANWB Alarmcentrale

 • Tel. +31 70 314 14 14
 • Ga naar anwb.nl/alarmcentrale voor meer informatie over pechhulp of hulpverlening aan betrokkenen bij een ongeval in het buitenland.

Meer praktische informatie voor Singapore

Adressen en telefoonnummers
Praktisch ter plaatse
(Reis)documenten
Vervoer