ANWB Ledenreizen en ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

 

ANWB Ledenreizen is aangesloten bij SGR, ANVR en Calimitetitenfonds

ANVR Reizigersvoorwaarden

ANWB Ledenreizen (KvK 27153706) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement – voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 

Lees hier verder:

Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis genomen hebt van en akkoord gaat met de ANVR–Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Om rustig op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen. Bij het zoeken van een reis kom je dan ook regelmatig het ANVR-logo tegen. Wat betekent dit en wat biedt het jou als reiziger? Zes redenen waarom het verstandig is om bij het boeken van je vakantie- of zakenreis op het ANVR-logo te letten.

Algemene Reisvoorwaarden ANWB Ledenreizen

De navolgende bepalingen zijn door ANWB Ledenreizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaats gevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Lees daarom de Aanvullende reis- en annuleringsvoorwaarden van ANWB Reizen zorgvuldig door. Deze voorwaarden inclusief onze afwijkende annuleringsvoorwaarden zijn verder ter aanvulling op de ANVR Reizigersvoorwaarden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

ANWB Ledenreizen (KvK 27153706) is aangesloten bij de SGR. Je kunt dit controleren via https://www.sgr.nl/. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

Calamiteitenfonds

ANWB Ledenreizen (KvK 27153706) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. 

De garantieregeling van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: 

  • (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. 

De verplichte bijdrage bedraagt € 2,50 per boeking (max. 9 pers. en n.v.t. op reizen in Nederland) en is niet inbegrepen in de gepubliceerde reisprijzen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.