ANWB Ledenreizen en ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

 

ANWB Ledenreizen is aangesloten bij SGR, ANVR en Calimitetitenfonds

ANVR reisvoorwaarden

Op alle ANWB Ledenreizen zijn de ANVR reis- en boekingsvoorwaarden en de aanvullende reis- en annuleringsvoorwaarden van ANWB Reizen van toepassing.

ANWB Ledenreizen, KvK 27153706 is aangesloten bij de ANVR.

De ANWB hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Bekijk hier:

ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie

Om rustig op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen. Reisorganisaties, aangesloten bij de ANVR en herkenbaar aan het ANVR-logo als kwaliteits- en garantiewaarborg, bieden de consument deze zekerheid en kwaliteit.

Heb je klachten over de dienstverlening en wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen te Den Haag. De Geschillencommissie behandelt de zaak in een zitting en zal na partijen gehoord te hebben, een bindende uitspraak doen. De ANVR staat er garant voor, dat deze uitspraken worden nagekomen.

Bekijk hier:

Algemene ANVR reis- en boekingsvoorwaarden
Aanvullende reis- en annuleringsvoorwaarden van ANWB Reizen

Stichting Garantiefondsen Reisgelden

ANWB Ledenreizen, KvK 27153706 is aangesloten bij SGR.

Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantiegeregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

ANWB Ledenreizen, KvK 27153706 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite (vetgedrukt wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzakte abnormale gebeurtenis.

De verplichte bijdrage bedraagt € 2,50 per boeking (max. 9 pers. en n.v.t. op reizen in Nederland) en is niet inbegrepen in de gepubliceerde reisprijzen.