Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bondsraadslid worden, wat voor jou?


Profiel bondsraadslid

In beginsel wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de bondsraad naar geslacht, leeftijd en achtergrond. De kwaliteit van de kandidaat geeft echter de doorslag. Om bondsraadslid te worden dien je in ieder geval aan het volgende profiel te voldoen:

  • Je bent sociaal actief, betrokken, praktisch ingesteld, in bezit van een eigen netwerk, positief kritisch over de ANWB en loyaal t.a.v. de doelstellingen en standpunten van de ANWB.
  • Je hebt een brede belangstelling, een goed onderbouwde motivatie om bondsraadslid te worden en bijzondere aantoonbare affiniteit/deskundigheid op gebieden waaraan in de provincie (waar je woont) behoefte is.
  • Je hebt de intentie zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij vooroverleggen van de bondsraad, bondsraadsvergaderingen en overige (thema)bijeenkomsten.
  • Je bent uiteraard ANWB-lid.
  • Vanuit verschillende provincies zijn er aanvullingen op het algemene profiel. Deze vind je in de vacaturetekst van de provincie.

Benoeming nieuwe bondsraadsleden

Zijn er geen tegenkandidaten
De (her)benoeming van bondsraadsleden vindt plaats per 1 januari daaropvolgend.

Zijn er wel tegenkandidaten
Dan wordt er een provinciale vergadering gehouden voor eind januari. De oproep voor deze vergadering (onder vermelding van locatie, data, tijd en agenda) wordt ook op anwb.nl/bondsraad geplaatst. Tijdens deze provinciale vergadering wordt er gestemd voor de benoeming van het bondsraadslid.

Vrijwilligers

Bondsraadsleden zijn vrijwilligers; de functie is daarmee onbezoldigd. Wel geldt naast een onkostenvergoedingsregeling een faciliteitenregeling. Daarmee krijg je korting op de meeste producten en diensten van de ANWB.