Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Natuur als basis van onze gezondheid en economie

13 november 2023 - Agenda Natuurinclusief 2.0 Vrijetijdseconomie

Op 3 november is de Agenda Natuurinclusief 2.0 overhandigd aan demissionair minister de Jonge en demissioniar minister Van der Wal. Afgelopen woensdag werd deze overhandigd door Geert Dijks, directeur HISWA-Recron aan gedeputeerde Esther Rommel tijdens het Toerisme & Recreatie Congres in Noord-Holland. De Agenda zet de koers richting een natuurinclusieve samenleving in 2050, geeft inzicht in wat er al gebeurt en stelt ambities en acties voor de jaren 2024-2026.

Kees Terwisscha van Scheltinga is namens de ANWB één van de kernteamleden Vrijetijdseconomie' binnen de Agenda Natuurinclusief.
Hij vertelt: “Het afgelopen jaar hebben we samen met de twee domeintrekkers Angelique Vermeulen (NBTC) en Tinco Lyklema à Nijholt (Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd) inzichten en ideeën opgehaald hoe we vanuit verschillende domeinen kunnen werken aan een natuurinclusief Nederland. In opdracht van het ministerie van LNV hebben we dit vertaald in ambities en concrete acties voor de komende jaren. Uiteindelijk zijn er vanuit tien domeinen visies en strategieën ontwikkeld, die tezamen een integrale aanpak in Nederland beogen. Groene koplopers laten zien wat er allemaal al mogelijk is." 

Lees meer over de Agenda en het achtergronddocument Vrijetijdseconomie op www.agendanatuurinclusief.nl/vrijetijdseconomie.

Het kernteam bestaat uit ANWB, Staatsbosbeheer, IVN, Destinatie Nederland, Molecaten, Waterrecreatie Nederland, Provincie Noord-Holland.