Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Subsidie voor brom- en snorfietsers bij milieuzone Amsterdam

21 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 geldt er in Amsterdam een milieuzone voor brom- en snorfietsen van 2010 en ouder, zowel 2-takt als 4-takt. De ANWB wijst er op dat de gemeente Amsterdam aan mensen met een stadspas ondersteuning biedt voor alternatieve vervoersmiddelen wanneer hun huidige brom- of snorfiets de milieuzone niet meer in mag.

Zij kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van een fiets, e-bike, e-scooter of OV-chipkaart.
Volgens de gemeente Amsterdam mogen dat ook occasions zijn, mits aangeschaft bij een dealer met een contract met de gemeente.
Meer informatie
 

Waarschuwingsperiode tot 1 mei 2018

De ANWB vreest dat vooral bewoners van de omliggende gemeenten niet altijd op de hoogte zullen zijn van deze milieuzone. Met name bewoners van Diemen, dat tussen Amsterdam ZO en Amsterdam Centrum ligt, lopen dit risico en moeten opletten waar ze de milieuzonegrens passeren.
Tot 1 mei 2018 geldt een waarschuwingsperiode en zal er niet beboet worden. Daarna is de boete € 60.

Wat vindt de ANWB

De ANWB steunt het instellen of uitbreiden van een milieuzone alleen wanneer deze substantieel bijdraagt aan schonere lucht en onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren, waarbij ook gekeken wordt naar andere bronnen van vervuiling dan het personenverkeer.

Ook ziet de ANWB de noodzaak voor aanvullende maatregelen om te garanderen dat al onze leden de stad in kunnen en de transitie naar zero-emissie mobiliteit kunnen maken. Denk hierbij aan uitzonderingen (bv. voor oldtimers), ontheffingen (bv. voor gehandicapten), een overgangsregeling en compensatie voor mensen die fors beperkt worden in hun mobiliteit of genoodzaakt worden forse financiële uitgaven te doen.

Tot slot wil de ANWB benadrukken dat, wanneer andere steden ook overwegen over te gaan tot invoering van een milieuzone voor brom- en snorfietsen, afstemming tussen de gemeenten over de invulling hiervan essentieel is om een lappendeken van verschillende milieuzones te voorkomen.  De ANWB is o.a. voor het realiseren van deze uniformiteit tussen milieuzones gesprekspartner van het ministerie van I&W.