Naar artikel

Files in 2022 terug van weggeweest

31-12-2022

De dagelijkse files zijn het afgelopen jaar weer teruggekeerd. De filezwaarte (lengte x duur van de files) in de maanden april t/m december in 2022 was nog maar 12 procent lager dan in diezelfde periode in het pre-coronajaar 2019. Dit concludeert de ANWB op basis van haar filecijfers, gemeten over alle A en N- wegen in ons land.

Sinds de afschaffing van de coronamaatregelen eind maart zijn de ochtend- en de avondspits weer druk vanwege de toename van het woon-werkverkeer. Vooral op dinsdag en donderdag. Op nummer één staat de spits van donderdagavond 3 november. Vanwege buien liep de fileteller op tot 1.227 kilometer. 

Opmerkelijk is dat het woon-werkverkeer tijdens de ochtendspits zich meer verspreidt in vergelijking met 2019. Zo ziet de ANWB in de vroege ochtenduren veel minder files en is het hoogtepunt van de spits verschoven van 08.00 uur naar 08.30 uur. De dinsdag en donderdag waren al de drukste dagen maar die worden alleen maar drukker. Daarentegen is de filezwaarte op maandagochtend met bijna 40 procent gedaald.

De totale filezwaarte in 2022 ligt nog zo’n 20 procent onder het niveau van 2019. Maar in het eerste kwartaal van dit jaar werd er door de coronamaatregelen veel thuisgewerkt en tijdens de spits fors minder gereden.

Regionaal

In Noord-Brabant waren de files na het beëindigen van de coronamaatregelen weer snel op het oude niveau. In andere regio’s, met name in Noord-Holland, was het effect van thuiswerken goed te merken:

Filezwaarte kwartaal 2 t/m 4 2022
(in de drukste provincies vergeleken met 2019)

  • Noord-Holland  -26%
  • Utrecht -18%
  • Zuid-Holland  -13%
  • Gelderland  -9%
  • Noord-Brabant  -4%

ANWB Filejaarcijfers 2022