Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Na ontvangst van de aanvraag, wordt gecontroleerd of de aanvraag in eerste instantie binnen de criteria past. Is dit overduidelijk niet het geval dan ontvang je direct een afwijzing per e-mail. Ook controleren we of alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd. Zo niet, dan zullen we je vragen deze alsnog aan ons te sturen. Voldoet je aanvraag in eerste instantie, dan krijg je een ontvangstbevestiging per e-mail met daarin de datum van bespreking van je aanvraag door ons comité

Het comité van het ANWB Fonds bespreekt en beoordeelt de aanvraag onder andere op de volgende punten:

  • kritische toetsing aan de criteria;
  • heeft het comité behoefte aan extra informatie voordat de aanvraag definitief beoordeeld wordt;
  • heeft de aanvrager actief gezocht naar meerdere sponsors, of misschien zelf ook een bijdrage beschikbaar gesteld;
  • nemen vrijwilligers deel aan het project;
  • is het project realistisch, oftewel heeft het project kans om meerdere jaren te blijven bestaan of is dit (nog) niet het geval. 

Toekenning

Wanneer het comité besluit dat de aanvraag in aanmerking komt voor een financiële bijdrage wordt vervolgens de hoogte van de bijdrage bepaald. De aanvrager ontvangt vervolgens een e-mail met daarbij een brief waarin de hoogte van het toegewezen bedrag staat genoteerd en de voorwaarden waaronder de bijdrage wordt toegekend.

Het kan voorkomen dat de aanvrager wordt gevraagd in een later stadium van het project een nieuwe aanvraag in te dienen, bijvoorbeeld wanneer het projectplan nog niet voldoende is uitgewerkt of nog niet realistisch is. Degenen die we helaas moeten teleurstellen, of van wie we graag nog wat meer informatie willen, ontvangen hierover een e-mail.