Zoomroute

Nederland, Noord-Brabant, Hoogerheide

22
34
33
40
79
78
76
75
94
73
95
74
77
71
32
21
52
22

De Zoom of Brabantse Wal tussen Ossendrecht en Halsteren vormt de westelijke begrenzing van het Plateau van West-Brabant. De wal ontstond toen de Schelde nog via Bergen op Zoom naar zee stroomde. De rivier nam happen uit het zandplateau en liet een steile rand achter. Van de droge, beboste wal fietst u naar de natte Zeeuwse kleipolders. Autosnelwegen en het Schelde-Rijnkanaal doorsnijden dit kleinschalige oude polderland en de grootschalige nieuwe polders. De terugweg naar Hoogerheide klimt en kan best pittig zijn.
 

TIP: tussen knooppunt 76 en 94 kunt u kiezen: de route benedendijks fietsen in de luwte, of bovenop de dijk in de zeebries. Bovenop de dijk hebt u een prachtig uitzicht op de schor en het scheepvaartverkeer op de Westerschelde. Vanaf knooppunt 95 fietst u door een vlak polderlandschap waar de wind vrij spel heeft. Voor een mooi uitzicht op de Oosterschelde kunt u bij knooppunt 74 even een stukje rechtdoor fietsen.

Pas de laatste markies van Bergen op Zoom slaagde er in 1761 in om de heerlijkheid Hoogerheide te verwerven. Lang leefde dit buitengebied van de landbouw, jacht en visserij. Bij de bevrijding in oktober 1944 liep Hoogerheide veel schade op. Na de Tweede Wereldoorlog nam het agrarische belang af.

De imposante steilwand van de Brabantse Wal die uit het vlakke Zeeuwse land oprijst is niet over het hoofd te zien. De aspergebedden van de échte Brabantse Wal Asperge zijn minder opvallend en zouden wellicht wel aan de aandacht kunnen ontsnappen. Dat zou jammer zijn, want deze bijzondere asperge heeft een licht zilte smaak, die volgens de telers wordt veroorzaakt ‘door de combinatie zuiver grondwater van de Kalmthoutse Heide dat ondergronds uitloopt richting Zeeland en de zilte zeelucht vanuit Zeeland’.

De asperges worden geproduceerd door de Telersvereniging Brabantse Wal Asperges en voldoen aan de milieurichtlijnen van Milieukeur en het keurmerk Erkend Streekproduct. De meeste asperges worden rechtstreeks van de teler aan de consument geleverd; een verkooppunt is te herkennen aan een bord met het logo ‘Brabantse Wal’. In de oogsttijd (mei-juni), loont het de moeite om goed voorbereid op de fiets te stappen (en eventueel de fietsroute iets uit te breiden), met contant geld op zak en een grote fietstas. Info en verkooppunten op: www.brabantsewalasperges.nl.

In Calfven volg je de oude trambaan. Bij De Remise bouwen carnavalsverenigingen hun praalwagens; vaak staan er enkele geparkeerd. Bij Ossendrecht verlaat je de steilrand.

Het Sluishuis hoorde bij de sluizen van de Kil, een oude kreek. Achter het Sluishuisis de dijk opgehoogd met betonnen Muraltmuurtjes. Deze zijn bedacht door jhr. R. de Muralt, ingenieur van het Waterschap Schouwen.

Een hoge brug kruist het Schelde-Rijnkanaal en het smallere Bathse Spuikanaal. Het eerste verbindt de havens van Antwerpen en Rotterdam; het tweede voert het water van het Markiezaatsmeer af naar de Westerschelde.

Voorbij Bath kan je vanaf de dijk de schepen zien die over de Westerschelde van en naar de haven van Antwerpen varen. De Schor, een groot schorren- en slikkengebied, is een foerageergebied voor steltlopers.

Voor de voormalige haven van Rattekaai (even doorfietsen) ligt nóg een schorren- en slikkengebied, ditmaal aan de Oosterschelde.

Vanaf de brug over het Schelde-Rijnkanaal zie je de Kreekraksluizen. De Oesterdam (1986 met N659) scheidt het zoete, vervuilde water van het Markiezaatsmeer van het zoute Oosterscheldewater en biedt de scheepvaart een ‘vrije’ doorgang zonder getijdenstromingen.