Waterreggeroute

Nederland, Overijssel, Saasveld

85
82
81
58
60
59
56
55
53
52
02
54
59
65
12
84
85

De Waterreggeroute loopt door het laagst gelegen deel van de Twentse stedenband. Al het hemelwater dat in het oosten en midden van Twente valt, stroomt via een stelsel van beekjes naar dit punt. Niet voor niets heet een buurtschap in dit gebied Waterregge – je fietst erlangs. Vroeger stonden grote delen regelmatig onder water. Sinds de aanleg van het Lateraalkanaal ten noorden van Almelo houden de bewoners de voeten droog.

Tussen knooppunt 85 en 82 bestaat de route uit een grindpad, het pad is bovendien zeer smal.
Hetzelfde (grind en smal) geldt voor het traject tussen knooppunt 55-53-52. Pas je snelheid aan, houd tekening met tegenliggers en ga waar nodig achter elkaar fietsen.

De r.-k. kerk van Saasveld is gebouwd op de fundamenten van de roofridderburcht van Saterslo, die in de 19e eeuw werd afgebroken. De naam van het naast de kerk gelegen bos – het Gravenbos – herinnert daar nog aan. In deze voormalige kasteeltuin bloeien in het voorjaar hazelaars, klaverzuring en anemonen. Voor de kerk staat het beeld van de heilige Plechelmus, de patroon van de Saasveldse parochie. Het is aangeboden door 1200 Hengelose evacués, die in Saasveld een goed onderdak vonden toen zij in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog dakloos werden na een bombardement op hun stad.

Het Kanaal Almelo-Nordhorn werd in de periode 1884-1904 aangelegd en gaf Almelo de felbegeerde transportverbinding met Duitsland. Economisch was het echter een mislukking, omdat alleen vrij kleine schepen ervan gebruik konden maken. In 1961 werd het kanaal voor de scheepvaart gesloten. De natuur heeft het inmiddels omgevormd tot een bloemrijk lint dat dwars door Twente loopt.

Om Almelo in te komen met een ezel moet je tweeënhalve cent betalen, met een schaap kost het je een halve cent, met een hondenkar drieënhalve cent en met een rijtuig met twee wielen, zoals je een fiets zou kunnen omschrijven, ook drieënhalve cent. Dat alles valt te lezen bij de tol aan de Gravenallee. Deze 3 km lange, kaarsrechte laan met dubbele rijen eiken en beuken begint bij Huize Almelo en loopt door tot het Kanaal Almelo-Nordhorn. De laan voert gedeeltelijk door het Gravenbos.

Op de plaats van het huidige huis Almelo dat van rond 1660 dateert – stond een middeleeuws kasteel dat gesloopt is vanwege de bouwvallige toestand als gevolg van de oorlogshandelingen tijdens de oorlog met Spanje. Huis en landgoed zijn al vanaf de 15e eeuw eigendom van de familie van Rechteren. Het landgoed in Almelo is opengesteld en bevat ongeveer 296 hectare bos en 493 hectare landbouwgrond. De boerderijen van het landgoed zijn herkenbaar door de rood/gele luiken. Elke boerderij heeft een kroon van de familie Van Rechteren met het jaartal waarin de boerderij gebouwd is. 

Almelo ligt aan een riviertje, de Loolee. Als je de Gravenallee voor de tweede keer kruist, aan de westkant, kom je erlangs. De Loolee was vroeger belangrijk voor de turfvaart vanuit Vriezenveen. Om het water in Twente meer ruimte te geven en verdroging tegen te gaan, en tegelijkertijd wateroverlast te voorkomen, wordt een 13 km lange nieuwe beek aangelegd. De Doorbraak moet in 2014 klaar zijn. De beek takt aan op de Loolee en mondt uit in de Eksosche Aa, ten zuiden van Wierden. Noordoost-Twente wordt zo ecologische verbonden met de Sallandse Heuvelrug.

Het Molenven bij Hertme werd in 1921 door de schatrijke textielfabrikant Van Heek voor de ondergang behoed. Hij kocht het terrein aan en vertrouwde het beheer ervan toe aan het museum Natura Docet in Denekamp. Dicht bij het ven ligt de Saasveldermolen, daterend van 1870. In de oorlog legden de Duitsers een schijnvliegveld aan bij het Molenven, compleet met houten vliegtuigen. Dat deed men om de aandacht af te leiden van de vliegbasis Twente. Het schijnvliegveld werd prompt door de geallieerden gebombardeerd.