Waterreggeroute

Nederland, Overijssel, Saasveld

85
82
81
58
60
59
56
55
53
52
02
54
59
65
12
84
85

De Waterreggeroute loopt door het laagst gelegen deel van de Twentse stedenband. Al het hemelwater dat in het oosten en midden van Twente valt, stroomt via een stelsel van beekjes naar dit punt. Niet voor niets heet een buurtschap in dit gebied Waterregge – je fietst erlangs. Vroeger stonden grote delen regelmatig onder water. Sinds de aanleg van het Lateraalkanaal ten noorden van Almelo houden de bewoners de voeten droog.

 

Fietsveiligheid route-informatie: houd rekening met onderstaande punten; pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers en ga waar nodig achter elkaar fietsen.
• Tussen knooppunt 85 en 82 bestaat de route uit een grindpad, het pad is bovendien zeer smal.
• Hetzelfde (grind en smal) geldt voor het traject tussen knooppunt 59-56.
• Meer smalle trajecten tussen knooppunt 56-53-52-02.

Toegankelijkheid: deze route is ongeschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.) vanwege bovengenoemde en enkele andere smalle paden.

De r.-k. kerk van Saasveld is gebouwd op de fundamenten van de roofridderburcht van Saterslo, die in de 19e eeuw werd afgebroken. De naam van het naast de kerk gelegen bos – het Gravenbos – herinnert daar nog aan. In deze voormalige kasteeltuin bloeien in het voorjaar hazelaars, klaverzuring en anemonen. Voor de kerk staat het beeld van de heilige Plechelmus, de patroon van de Saasveldse parochie. Het is aangeboden door 1200 Hengelose evacués, die in Saasveld een goed onderdak vonden toen zij in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog dakloos werden na een bombardement op hun stad.

Het Kanaal Almelo-Nordhorn werd in de periode 1884-1904 aangelegd en gaf Almelo de felbegeerde transportverbinding met Duitsland. Economisch was het echter een mislukking, omdat alleen vrij kleine schepen ervan gebruik konden maken. In 1961 werd het kanaal voor de scheepvaart gesloten. De natuur heeft het inmiddels omgevormd tot een bloemrijk lint dat dwars door Twente loopt.

Bij knooppunt 52 stuit de route op de Gravenallee, een 3 km lange, kaarsrechte laan met dubbele rijen eiken en beuken die begint bij Huize Almelo en doorloopt tot het Kanaal Almelo-Nordhorn. Als je het landhuis zelf wilt bekijken (het is privébezit, dus niet opengesteld, maar het is fraai gelegen in het omringende landgoed) kun je hier even van de route afwijken (RA naar 51 en dan 500m richting 17; zelfde weg terug; totaal 3 km extra).
De route volgt de allee een stukje door het Gravenbos, langs de tol aan de Gravenallee. Hier valt te lezen dat je om Almelo in te komen met een ezel tweeënhalve cent moet betalen, met een schaap kost het je een halve cent, met een hondenkar drieënhalve cent en met een rijtuig met twee wielen, zoals je een fiets zou kunnen omschrijven, ook drieënhalve cent. Gelukkig rijden wij de andere kant op.

Op de plaats van het huidige huis Almelo dat van rond 1660 dateert – stond een middeleeuws kasteel dat gesloopt is vanwege de bouwvallige toestand als gevolg van de oorlogshandelingen tijdens de oorlog met Spanje. Huis en landgoed zijn al vanaf de 15e eeuw eigendom van de familie van Rechteren. Het landgoed in Almelo is opengesteld en bevat ongeveer 296 hectare bos en 493 hectare landbouwgrond. De boerderijen van het landgoed zijn herkenbaar door de rood/gele luiken. Elke boerderij heeft een kroon van de familie Van Rechteren met het jaartal waarin de boerderij gebouwd is. 

Almelo ligt aan een riviertje, de Loolee. Als je de Gravenallee voor de tweede keer kruist, aan de westkant, kom je erlangs. De Loolee was vroeger belangrijk voor de turfvaart vanuit Vriezenveen. Om het water in Twente meer ruimte te geven en verdroging tegen te gaan, en tegelijkertijd wateroverlast te voorkomen, is in 2014 een 13 km lange nieuwe beek aangelegd. De beek takt aan op de Loolee en mondt uit in de Eksosche Aa, ten zuiden van Wierden. Noordoost-Twente wordt zo ecologische verbonden met de Sallandse Heuvelrug.

Het Molenven bij Hertme werd in 1921 door de schatrijke textielfabrikant Van Heek voor de ondergang behoed. Hij kocht het terrein aan en vertrouwde het beheer ervan toe aan het museum Natura Docet in Denekamp. Dicht bij het ven ligt de Saasveldermolen, daterend van 1870. In de oorlog legden de Duitsers een schijnvliegveld aan bij het Molenven, compleet met houten vliegtuigen. Dat deed men om de aandacht af te leiden van de vliegbasis Twente. Het schijnvliegveld werd prompt door de geallieerden gebombardeerd. Tussen knooppunt 12 en 84 ligt aan de linkerkant een bunker met een informatiebord over het schijnvliegveld.