Urk

Nederland, Flevoland, Urk

36
25
86
77
16
01
04
79
32
92
63
18
13
20
87
37
75
61
47
85
39
52
10
26
02
36

De Noordoostpolder saai en winderig? Welnee, dit is een uniek stuk Nederland, ontworpen door architecten en planologen die naar de tekentafels zijn gestuurd om een ideale agrarische gemeenschap vorm te geven. Inmiddels is de polder al een ouwetje: officieel werd het gebied in 1942 drooggelegd. Het moderne leven heeft er zijn intrede gedaan, maar niet zonder een zweem van de sfeer uit de jaren ’50 achter te laten. Over de bodem van de voormalige Zuiderzee, vier meter beneden NAP, fietst u naar de Zuiderzee-eilanden Urk en Schokland.

N.B. vanaf de grote parkeerplaats aan de Klifkade kun je meteen de route oppakken richting knooppunt 25, de Klifkade rond. Je hoeft dus niet eerst terug naar knooppunt 36.

Op 3 oktober 1939 werd de dijk Lemmer-Urk gedicht en was Urk geen eiland meer. De stemming was pessimistisch. Haring en ansjovis, de pijlers onder de Urker visserij, verdwenen snel uit het zoeter wordende water. Maar het pakte gelukkig goed uit. De hedendaagse Urker vloot is een van de grootste en modernste vissersvloten van West-Europa. Op de IJsselmeerafslag aan de haven kun je zien wat tegenwoordig uit de voormalige Zuiderzee wordt gevist. www.havendiensturk.nl/ijsselmeervisafslag.

Fietshuur
Via de havendienst  kun je (e)bikes huren: https://www.havendiensturk.nl/103-fietsverhuur-op-de-haven

 

De vuurtoren van Urk werd in 1844 gebouwd. Daarvóór brandde er op Urk een kolenvuur. Het wees niet alleen vissersboten de weg, maar ook schepen die van Amsterdam naar de Noordzee voeren. De toren aan de Vuurtorenstraat is in de zomermaanden te beklimmen, zie www.touristinfourk.nl.

In september 1942 werd de Noordoostpolder officieel droog verklaard. De hoofdstad van het nieuwe land werd Emmeloord. Daar moest een toren komen die het centrum van de polder zou markeren en tegelijk de eenheid ervan zou symboliseren. Een kerktoren was geen optie; dan zou de ene kerk zich boven de andere stellen. Het werd een watertoren: de Poldertoren (De Deel 25, Emmeloord, www.vvvnoordoostpolder.nl).

Bij de drooglegging van de Noordoostpolder kwamen zwerfkeien tevoorschijn die in de laatste ijstijd door gletsjers zijn achtergelaten. In De Gesteentetuin is een wandeling uitgezet langs deze keien. In de expositieruimte binnen komt u veel te weten over het ontstaan van deze stenen. Ook de geschiedenis en natuur van Schokland worden belicht. Keileemweg 1, Schokland, www.schokland.nl.

Zuiderzee-eiland Schokland had altijd veel te kampen met overstromingen. In 1859 besloot koning Willem III het eiland te laten ontruimen en de woningen af te breken. De kerk, gebouwd op een zeshonderd jaar oude terp, en de oude vuurtoren bleven gespaard. Ook bleef de haven tot de inpoldering in bedrijf. Enkele huizen bij de kerk zijn gereconstrueerd. Daar is nu een museum over de geschiedenis van Schokland. In 1995 werd Schokland, als eerste locatie in Nederland, geplaatst op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Museum Schokland, Middelbuurt 3, Schokland

Bij de bouw van de dorpen in de Noordoostpolder werden plattelandsdorpen nagebootst met kromme wegen en huizen met puntdaken. Bij Nagele is dat anders. Dit dorp is ontworpen door de Amsterdamse architectengroep ‘De Acht’, voorstander van het ‘nieuwe bouwen’. Kernbegrippen daarin zijn functionaliteit en nieuwe materialen. Alle daken in Nagele zijn plat, dat vond men beter bij het polderlandschap passen. In Museum Nagele komt u er meer over te weten.

Ring 23, Nagele, www.museumnagele.nl.