Stuwenroute

Nederland, Overijssel, Ommen

50
51
53
54
50
56
57
66
67
55
29
88
89
77
76
44
50

Aan de kronkels van de Vecht liggen eeuwenoude buurtschappen met karakteristieke Saksische boerderijen. Beerze is een van de mooiste. Door zijn vruchtbaarheid was de Vechtvallei van oudsher een aantrekkelijke streek om te wonen. De route kruist de Vecht twee keer: bij de stuw tussen Junne en Stegeren en bij de stuw bij Diffelen.

 

Fietsveiligheid route-informatie: houd op deze route rekening met onderstaande punten; pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers en ga waar nodig achter elkaar rijden.
• Tussen knooppunt 50 en 54 is het fietspad smal en bovendien hobbelig door boomwortels en gaten, ook Is de berm hier gevaarlijk zacht.
• Tussen knooppunt 56 en 57 is het fietspad hobbelig door omhoogstekende boomwortels ; ook kan er veel (overgespoeld) zand op het asfalt liggen. Pas je snelheid hierop aan.
• Ook rond knooppunt 66 is het fietspad hobbelig (omgeving Mariënberg).
• De laatste 500 meter van de route bestaat uit een grindpad, dat bij droogte slecht begaanbaar kan zijn.
• De route kent een aantal smalle trajecten, waar je elkaar met beleid moet passeren (achter elkaar fietsen aanbevolen): tussen knooppunten 50-54-56, 88-89-77 en 44-50.

Toegankelijkheid: deze route is ongeschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.) vanwege bovengenoemde en enkele andere smalle paden.

In de Vechtvallei komt u door de buurtschappen Junne, Stegeren, Diffelen en Beerze. Elk gehucht ligt in een afzonderlijke bocht van de Vecht en heeft zijn eigen es (het oude bouwland op de hogere gron­den), zijn eigen mars (de natte wei­degrond langs de rivier) en zijn eigen veld (de voormalige gemeen­schappelijke heidegrond).

Bij de aan­leg van de stuw van Junne, in 1910, raakten de Junner boeren het Jun­ner Koeland, 80 ha goede weide­grond, kwijt. Het Junner Koeland is nu een natuurreservaat van Staats­bosbeheer en de afgesneden mean­der is veranderd in een klein natuur­paradijsje met zoveel zeldzame planten en dieren dat het niet vrij toegankelijk is.

Bij de buurtsschap Stegeren kunt u een extra rondje aan de route toevoegen van ca. 3 kilometer. Het rondje gaat door het voormalige esdorp en over de eeuwenoude weidegronden langs de Vecht.

Bij de buurtschap Diffelen ligt de tweede van de negen stuwen in de Vecht, die de grote verschillen in de water­stand van deze regenrivier regule­ren. Via vistrappen kunnen vissen stroomopwaarts zwemmen om te paaien (zoals forel en winde). De stuwen en ruim zestig bochtafsnij­dingen hebben de Vecht een totaal ander karakter gegeven.

In het landgoed Beerze fietst u door de Beerzerpoort. Aan weerszij­den van de weg liggen gigantische stuifzandheuvels. Overbegrazing van de heide veroorzaakte hier enorme zandverstuivingen, die in de 19e eeuw door beplanting met de grove den zijn vastgelegd.

Even voor Eerde ziet u links het Eerder Achterbroek. Dit natuurge­bied wordt sinds 1949 beheerd door Natuurmonumenten. Het bestaat uit een kleinschalig hoevelandschap met zandwegen, verspreid liggende boerderijen en houtwallen. Op de erven staan nog robuuste eiken in plaats van moderne stalgebouwen. Uit de kleuren van de luiken blijkt de band met het iets verderop gele­gen Kasteel Eerde.

Een ommetje naar Kasteel Eerde (voor routebeschrijving zie informa­tiekader) is de moeite waard. Het gebouw op de noordoever van de Regge dateert van 1715 en wordt omringd door een gracht. Eeuwen­lang was Kasteel Eerde het trotse bezit van de familie Van Pallandt. Na 1920, toen baron Van Pallandt onder invloed kwam van de Indiase filosoof Krishnamurti, kreeg het landgoed grote internationale be­kendheid vanwege de bijeenkom­sten die er gehouden werden. Later werd het verhuurd aan de quakers, die er een internationale school ves­tigden. Nu wordt het beheerd door Natuurmonumenten.

De Besthemerberg maakt deel uit van de stuwwal die in de voor­laatste ijstijd gevormd werd, net als de Archemerberg en de Lemeler­berg. Op het hoogste punt van de weg hebt u een fraai uitzicht en kunt u zien hoe het riviertje de Reg­ge zich een weg heeft gebaand door deze stuwwal. In de 14e eeuw stond boven op de Besthemerberg het slot van de roofridder Evert van Essen, die Duitse kooplieden overviel. Dit slot werd vijf weken lang belegerd door de bisschop van Utrecht nadat Zwolle en Deventer hadden ge­klaagd over de roofovervallen.