Meer en Woudroute

Nederland, Zuid-Holland, Leiden

09
72
65
16
70
64
75
73
50
23
46
82
81
57
80
56
33
63
27
28
29
61
40
42
30
31
32
25
99
98
96
95
92
91
03
09

Ten noorden van Zoetermeer lag ooit een groot ‘soetmeer’ en rond Zoeterwoude troffen middeleeuwse kolonisten een dicht moeraswoud aan. Meer en woud verdwenen, behalve in de namen. Het fietsen op smalle paden dwars door de weilanden gaat gepaard met het openen en sluiten van vele boerenhekjes.

Let op: vanaf knooppunt 33 word je direct doorgestuurd naar knooppunt 27 (knooppunt 63 staat nog niet op de bordjes vermeld).

 

Fietsveiligheid route-informatie: 
• Tussen knooppunt 82 en 81 gaat de route over een smal pad ('t Korte Kerkpad);
• Tussen knooppunt 81 en 57 gaat de route over een smal pad  (Gelderswoudsekerkpad); na een scherpe bocht gaat de route ineens via een steil bruggetje met pal daarachter een klaphek.
Pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers, ga waar nodig achterelkaar fietsen en stap even af bij het bruggetje en het klaphek.

Toegankelijkheid: deze route is ongeschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.) vanwege bovengenoemde smalle paden en steile bruggetje.

Polderpark Cronesteyn om­vat onder andere het vroegere landgoed Cronesteyn. Alleen de slotgracht en het kasteelbos zijn nog terug te vinden. Het natuurpark bestaat verder uit weilanden en percelen met hooiland en grienden. Weide­volgels als grutto’s, kievieten en tureluurs strijken hier in het voorjaar neer om te broeden.

Midden in de groene oase van polderpark Cronesteyn ligt het theehuis-met-terras De tuin van de smid. Ze koken er als het even kan fairtrade en biolo­gisch. Appels voor de stroop zijn onbespoten, biologische tarwe voor het brood wordt tussen molenstenen van Hollandse ko­renmolens gemalen, ham komt van Livarvarkens en de bijdrage van de vegetarische slager zal menig vleesminnende fietser positief verbazen! (Leiden Pol­derpad 8, www.detuinvandesmid.nl, dag. 10-17, zomer za en zo tot 18 uur).

Tussen Zuidbuurt en Gelders­woude loopt een smal kerkpad, zoals er in het Groene Hart veel zijn. Kerkgangers uit gehuchten zonder kerk wandelden erover naar een naburig dorp mét.

Alleen al voor de vrolijke beestenbende zou je stoppen bij boerderij ’t Geertje. Ont­moet de schapen, de paarden en het hele legertje melkgei­ten, en ga langs bij de roze biggen buiten. Ze staan in een dikke laag stro en wroeten lek­ker in de modder. Doe erna het boerderijrestaurant aan voor een pannenkoek, tosti of plak Zoeterwoudse kruidcake, ter­wijl de kippen rondscharrelen tussen de tafels (Zoeterwoude Geerweg 7, www.hetgeertje.nl, ma-za 10-17.30, zo 11-17 uur).

Gemaal De Leyens zorgt ervoor dat de mensen in de wij­ken De Leyens, Buytenwegh, Meerzicht, Driemanspolder, Stadshart en de Drooggemaak­te Grote Polder het droog hou­den. Al met al in een gebied van zo’n 2250 ha. Het gemaal pompt het water van 5,8 m tot 4 m onder NAP en loost het overtollige water op de Zoeter­meerse Plas. Hier neemt ge­maal De Nieuwe Polder het werk over. Het waterpeil wordt nog eens opgevoerd van 4 tot 0,6 m onder NAP en belandt in het boezemwater van het Hoogheemraadschap van Rijn­land. Eindstation is de Noordzee.

Groeikern Zoetermeer bestaat uit een verzameling wijken, die de telkens verande­rende ideeën over stedenbouw laten zien. Zo kom je in Palen­stein en Driemanspolder mas­sieve hoogbouwflats tegen. Recentere wijken als Seghwaert en De Leyens bestaan uit laagbouw, groene singels en beschutte woonerven. Het in­wonertal is explosief gestegen van 20.000 in 1970 tot ruim 124.750 in 2017.

Stompwijk is een lintdorp langs de Stompwijkse Vaart. Het dorp en de vaart liggen veel hoger dan de droogmakerij waar een dikke laag veen is uit­gegraven. Sommige huizen en boerderijen hebben nog een ori­gineel ijzeren ophaalbruggetje.