Maasheggenroute

Nederland, Noord-Brabant, Sambeek

18
04
38
55
40
57
56
50
31
30
45
49
48
51
43
36
37
18

De Maasheggenroute heeft twee gezichten. Eerst fiets je door een lieflijk landschap: langs de Maas en langs koeien die loom voor zich uit staren van achter meidoornhagen. Bij Overloon duik je de geschiedenis in: hier is tijdens de Slag om Overloon in 1944 keihard gevochten. Het oorlogsmuseum bevindt zich op een deel van het slagveld. Tijdens openingstijden fiets je met een ommetje zelfs dwars door het museum via een fietsbrug!

 

Fietsveiligheid route-informatie:
• In het eerste deel van de route door de Maasheggen (tussen 04-38-55-40-57), bevinden zich enkele scherpe, onoverzichtelijke bochten. Pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers en ga waar nodig achter elkaar fietsen.

Toegankelijkheid: deze route is minder geschikt voor extra brede fietsen (driewieler, bakfiets); de route kent een aantal smalle paden.

Midden in de Maas bij Sambeek ligt een groot stuw- en sluizencomplex. Het complex werd aangelegd om de sterk wisselende waterstanden van de Maas - een rivier die vooral door regenwater wordt ge­voed - te reguleren en de mogelijkheden voor de scheep­vaart te verbeteren.

Van Sambeek tot Vierlings­beek fiets je door het Maas­heggenlandschap. Al in de tijd van de Romeinen gebruikten de bewoners van de uiterwaarden ineengevlochten meidoornheg­gen als perceelscheiding en als veekering. Door de uitvinding van het prikkeldraad zijn na de Tweede Wereldoorlog veel mei­doornhagen verdwenen. Maar hier in het Maasheggengebied staan ze nog rond altijd kleine percelen en langs wegen. De heggen bestaan hoofdzakelijk uit meidoorn en zijn erg popu­lair bij vogels die hier voedsel en beschutting vinden.

Van de Watermolen van Vierlingsbeek is tegenwoordig alleen nog het rad over. Er stond al in 1446 een watermolen in Vierlingsbeek. De molen diende vooral voor het malen van graan als er onvoldoende wind stond voor de windmolens.Tijdens de Slag om Overloon in 1944 vernietigden de terugtrek­kende Duitse troepen het in­drukwekkende molenhuis van drie verdiepingen. Het oude schoepenrad bleef intact (400 m rechtdoor naar Grotestraat, Moleneek,vrij toegankelijk).

Smak is van oudsher een pelgrimsoord, gewijd aan de heilige Jozef. De kapel uit 1699 ligt aan de populaire wandel­route langs het Pieterpad, waardoor de kapel nog altijd veel bezocht wordt. In het Pelgrimshuis kunnen voorbij­gangers al sinds 1910 iets eten en drinken, bijvoorbeeld een kloesterbroëdje, een utsmieter á la Pelgrim of een karmelieten­salade (voor knooppunt 50 even links afslaan, Sint ­Jozeflaan 52, www. pelgrimshuis.nl, dag. vanaf 10 uur).

Bij Overloon is in de herfst van 1944 hevig gestreden. De Slag om Overloon duurde drie weken en staat bekend als de zwaarste tankslag die ooit op Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden. De geallieer­den verloren 1878 manschap­pen, de Duitsers 600. Het Oorlogsmuseum Overloon ligt op een deel van het originele slagveld. In het museum staan nog verschillende voertuigen uit de strijd, zoals een Duitse Panther­tank, maar ook Britse en Amerikaanse tanks en ka­nonnen. Daarnaast geven ex­posities een beeld van de bezet­ting, het verzet en de bevrijding. Vanaf knooppunt 50 gaat de route dwars door het oorlogsmuseum via de fietsbrug die uitzicht biedt op het museumterrein (gratis, fietsbrug geopend: ma-­vr 10­-16.30, za­-zo 11-­16.30 uur, www.oorlogsmuseum.nl).

De Radioplassen zijn ge­noemd naar de steunzender voor de radio die hier in de jaren vijftig van de vorige eeuw stond. De plassen ontstonden door zandwinning. Er zijn vis­plekken en strandjes, maar rond de plassen zijn ook vaak bijzondere vogels te zien.