Leusderheideroute

Nederland, Utrecht, Maarn

06
03
02
01
83
54
52
51
95
94
13
14
89
06

Op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei voert deze afwisselende fietsroute u over heidevelden, door beboste landgoederen, langs rustieke beken en open velden. Het kleinscha­lige en overwegend agrarische gebied van de vallei staat in scherp contrast met het heuvelachtige landschap van het stuwwalgebied. De militaire aanwezigheid in de regio heeft zijn sporen nagelaten. Rond Soesterberg liggen een lucht­machtbasis en diverse kazernes, de Leusderheide, waar de route omheen loopt, is militair oefenter­rein. Het dorp Austerlitz ontstond als legerplaats van de troepen van Napoleon.

 

Fietsveiligheid route-informatie: houd op deze route rekening met onderstaande punten; pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers en ga waar nodig achter elkaar rijden.
• Op de route bevinden zich een drietal plaatsen waar je een drukke weg moet ov ersteken: de N224 kort voor knooppunt 02; de N226 in een bocht bij knooppunt 13; en nogmaals de N226 tussen 89 en 06.
• Tussen 94-13 bevindt zich een stukje halfverhard traject met enkele kuilen dat na droogte of regen lastig begaanbaar kan zijn.
• De route kent meerdere smalle trajecten, die bovendien vaak druk zijn; pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers en ga achter elkaar fietsen.

Toegankelijkheid: deze route is ongeschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.) vanwege bovengenoemde en enkele andere smalle paden.

Maarn dankt zijn ontstaan aan de voormalige zandafgraving van de Nederlandse Spoorwegen. Bij de aanleg van de spoorlijn Utrecht - Arnhem moest ter hoogte van het gehucht Maarn de stuwwal wor­den doorgraven. Het afgegraven zand werd gebruikt voor de aanleg en het onderhoud van andere spoorlijnen. Het spoorwegperso­neel van de zanderij kwam te wo­nen in Maarn.

De Franse generaal De Marmont gaf in 1805 de legerplaats in het ‘dorp zonder naam’ op de kale heide ten oosten van Zeist de naam Aus­terlitz. Hij deed dit ter ere van de overwinning van Napoleon op de Oostenrijkse en Russische troepen bij het Tsjechische plaatsje Auster­litz. Na het vertrek van het leger werd het terrein gekocht door Fran­çois Hubert, die de heidevelden liet ontginnen. Hij gaf de aanzet tot het ontstaan van de boswachterij Aus­terlitz.

In 1913 werd de vliegbasis Soes­terberg geopend. Het Nationaal Militair Museum (di-zo 10-17 uur) behandelt de geschiedenis van de basis. In en rond het museum staan meer dan dertig vliegtuigen opgesteld. De Leusderheide (niet toegankelijk) werd in de jaren ze­ventig van de vorige eeuw door de overheid aangekocht om er een mi­litair oefenterrein van te maken.

De Waterlooweg geeft toegang tot het landgoed Den Treek. Het ter­rein heeft lange rechte eiken- en beukenrijen langs de verbindings­wegen over de heide. De bossen werden rond 1900 aangelegd voor de productie van mijnhout. Het informatiepaneel bij de slagboom geeft tekst en uitleg over het ont­staan van het landgoed, de ringheu­vels en het Langeveen.

Aan het einde van de laatste ijs­tijd zorgden beken in de Gelderse Vallei voor de afwatering van het gebied. De beken sneden zich in de dekzandlagen waardoor beekdalen ontstonden. Het bos rond Landgoed De Boom ligt in zo’n beekdal.

Ten zuiden van Woudenberg fietst u over een vrijliggend fiets­pad, de Monnickendijk (oorspronkelijk aangelegd rond 1130 door monniken van de abdij van Leusden). Dit deel van de Gelderse Vallei bestaat uit een open landschap met verspreid liggende boerderijen en kleine akkers op de dekzandrug­gen en wei- en hooilanden op de drassige landen rond de grillige beken.