Lek en IJssel-route

Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam

80
81
78
65
70
58
61
31
03
02
19
07
05
04
62
67
68
25
20
18
12
74
08
22
07
79
80

Fietsend over de Hollandsche IJssel, via de Lekdijk de Krimpenerwaard in, ontvlucht u de drukte van de stad verrassend snel. Ooit was dit gebied een ontoegankelijke, beboste veenwildernis. Boeren ontgonnen het gebied eeuwen geleden, waardoor een weids landschap van weilanden en slootjes ontstond. U ontdekt de veelzijdigheid van dit mooie gebied door over de dijken, tiendweggetjes en langs het water te fietsen. En natuurlijk worden de molens van Kinderdijk niet overgeslagen.

Let op: het voet- en fietsveer tussen Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland vaart niet op zondag!

• Tussen knooppunt 04 en 62:
Bij de veerpont naar Lekkerkerk staat geen knooppuntenbordje, volg hier de aanwijzing RA naar het pontje en steek over.

• Tussen knooppunt 12 en 08:
Volg na knooppunt 12 de bordjes ri 17. Neem na 2 km in Ouderkerk a/d IJssel het pontje en volg daarna de bordjes ri 08.

De route start in het oostelijkste gedeelte van Rotterdam, Prins Alexander. Zestig jaar geleden was dit nog een polder. Niet alle boeren lieten zich zomaar opslokken door de grote stad, wat op een aantal plekken is terug te zien. Zo bevindt zich in een van de winkels van win­kelcentrum Alexandrium III nog een woning uit die tijd.

Het had weinig gescheeld, of de Watersnoodramp van 1953 had ook de Krimpenerwaard ernstig getrof­fen. Veel dijkgedeelten langs de Hol­landsche IJssel waren er na de ramp zo slecht aan toe, dat het duidelijk was dat dit gebied en een deel van de Randstad door het oog van de naald waren gekropen. De Storm­vloedkering bij de Hollandsche IJssel was dan ook het eerste Deltawerk en werd in 1958, slechts vijf jaar na de ramp, in gebruik genomen. Door het vele scheepvaartverkeer was het onmogelijk om de IJssel af te sluiten met een dam. Daarom zijn er twee enorme deuren van ieder 80 meter breed geplaatst, die bij storm omlaag geschoven kunnen worden.

De route gaat grotendeels over de hoge, ruim 800 jaar oude dijken langs de Lek en de IJssel. Als gevolg van de ontwatering zakte de veengrond steeds dieper weg en moesten de dijken versterkt en verhoogd worden. Wat in de laatste vijftig jaar aan de dijken is gedaan om de waterkering en het wonen aan de dijk veilig te houden, is goed te zien aan de bebouwing. Bij sommige dijkhuizen zit er inmiddels wel drie verdiepingen verschil tussen de voordeur aan de dijk en de achterdeur aan de andere kant van het huis.

De pont zet u af in Kinderdijk, waar u een van de mooiste stukjes Nederland kunt bewonderen. Zo plotseling als de indrukwekkende hoeveelheid molens opdoemt in het landschap, zo snel fietst u er ook weer voorbij, verder de stilte en de natuur in (de veerpont Lekkerkerk-Nieuw Lekkerland vaart niet op zon- en feestdagen)

Het wemelt in dit gebied van de tiendwegen, die alleen in het rivie­rengebied van midden-Nederland zijn te vinden. Deze lange, veelal ­rechte weggetjes lopen meestal paral­lel aan of in de buurt van een rivier, hier de Lek of de Hollandse IJssel.

Recreatiegebied Het Loetbos dankt zijn naam aan het veenwei­deriviertje de Loet. Ooit lag hier een polderbos, maar dat werd lang ge­leden ontgonnen. Ongeveer veertig jaar geleden zijn de polders terug­gegeven aan de natuur, die op de meeste plekken weer vrij spel heeft gekregen. U kunt de veelzijdige flo­ra en fauna van dit jonge natuurge­bied bewonderen via een van de uitgezette wandelroutes. En wat dacht u van een kanotocht over het riviertje? (Huur van kano’s bij Fiets- en kanoverhuur Loetbos.)