Koningslustroute

Nederland, Limburg, Koningslust

52
31
33
77
78
79
73
60
59
04
58
28
57
62
61
74
67
88
52

De Koningslustroute verbindt De Peel met de Maasvallei. Onder­weg passeer je het ontginnings­dorp Koningslust, het Maasdorp Baarlo en het tuinbouwdorp Maasbree. Je fietst door een in­tensief gebruikt landbouwgebied met varkenshouderijen, tuin­bouwkassen en aspergevelden. De stuifduinen geven de bossen van de Blerickse en Kesselse Ber­gen een heuvelachtig aanzien. Deze 'bergen' vormen de groene overgang van De Peel naar de Maasvallei. Het landschap wordt doorsneden door verschillende (gekanaliseerde) beken die het overtollige water van de Peel naar de Maas afvoeren.

 

Fietsveiligheid route-informatie: houd op deze route rekening met onderstaande punten; pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers en mederecreanten en ga waar nodig achter elkaar fietsen.
• Op de trajecten 52-31, 73-60 en 60-59 steekt de route een drukke verkeersweg over met hard rijdend verkeer.
• Op de trajecten 62-61 en 74-67 gaat de route over slecht wegdek met hobbels.
• Op de trajecten 77-78, 57-62-61 en rond 67 gaat de route over zand of grindpaden; deze paden zijn ook vaak te smal om naast elkaar te rijden.

Toegankelijkheid: deze route is in principe geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.).

In 1795 kocht Petrus de Koning 100 ha onontgonnen grond ten noorden van Helden. Hij liet vier pachtboerderijen bouwen. Het wilde echter niet vlotten met de ontginningen waarop zijn zoon de hulp inriep van de broeders van Haelen. Ze bouwden het klooster Koningslust en namen de ontginning ter hand. Rond het klooster verrees een klein dorp dat de naam Koningslust kreeg.

Ten zuidwesten van Koningslust ligt het natuurgebied Het Vlakbroek. Het gebied ligt ongeveer vijf meter lager dan de omgeving. Daardoor had het in het verleden te kampen met wateroverlast; het kwelwater zorgde ervoor dat Het Vlakbroek nooit goede landbouwgrond heeft opgeleverd. Rond 1930 is het gebied in cultuur gebracht en in 1950 nogmaals. Bij de herverkaveling in 1980 werd een nieuw kanaal in het verlengde van de onvoltooide Noordervaart gegraven en viel Het Vlakbroek ‘droog’. Rond Koningslust is de varkenshouderij nadrukkelijk aanwezig.

Ten noorden van de A67 fiets je langs het recreatiecentrum De Schatberg. Langs de wegen ten noorden van de snelweg – Saardijk, Most en Broek – breidt de kastuinbouw zich steeds verder uit.

Siberië was vroeger een ruig en ontoegankelijk heidegebied dat nu ontgonnen is. Vandaar de naam. Nu bestaat het uit akkers, kleine bospercelen en weilanden die van elkaar worden gescheiden door houtwallen. Ondanks de arctische naam ontwikkelt zich hier een nieuw glastuingebied waar tomaten en komkommers worden geteeld.

Na Siberië krijgt de route een 'groener' aanzien. Je fietst onder andere door de Blerickse Bergen, een voormalig stuifzandgebied dat in de 19e eeuw is beplant met dennen. De 'bergen' zijn oude rivierduinen.

Baarlo draagt vol trots de naam ‘kastelendorp’. In de directe omgeving van het Maasdorp liggen vier kastelen. Kasteel De Berckt (niet open voor bezoek) werd in 1219 voor de eerste maal in een oorkonde genoemd en werd door verschillende families en kloosterordes bewoond. Het kasteel (herbouwd in 1838) is nu een accommodatie voor groepen.

Na het kasteel fiets je door de coupure in de Maaskade, die door de kunstenaar Shinkichi Tajiri opgesierd werd tot een opmerkelijk kunstwerk: een gietijzeren knoop. In geval van hoog water kan de opening in de dijk afgesloten worden met schotten. De kaden (of dijken) werden aangelegd in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren.

Na Baarlo fiets je over een onverhard fietspad door de Kesselse Bergen richting Maasbree en Koningslust.