Fietsroute Zeist

Nederland, Utrecht, Bilthoven

12
96
95
08
56
55
52
54
83
01
80
11
81
97
43
42
40
41
44
87
88
89
12

Zeist presenteert zich graag als 'stad in het groen' vanwege de bosrijke omgeving. Aan de oostkant wordt Zeist omzoomd door het uitgestrekte Zeister Bos en Boswachterij Austerlitz. Bunnik, het universiteitscentrum De Uithof, De Bilt en Bilthoven vormen een buffer tussen Zeist en de stad Utrecht. De route voert langs de westrand van de Utrechtse Heuvelrug en doorsnijdt het Kromme Rijngebied. Tussen de stedelijke bebouwing liggen kleinere en grotere landgoederen en natuurgebieden, die de fietsroute een extra groen accent geven.

Den Dolder dankt zijn ontstaan aan Stoomzeepfabriek ‘De Duif’ aan de spoorlijn Utrecht – Amersfoort (1902). De opening van het psychiatrisch centrum op het landgoed Ewijckshoeve zorgde voor een flinke uitbreiding.

Boswachterij Austerlitz ontstond in 1939 toen Staatsbosbeheer de landgoederen Wallenburg en Austerlitz aankocht. Het uitgestrekte gebied bestaat vooral uit naaldbosen werd aangeplant op voormalige heidevelden en stuifzanden.

Zeist (60.000 inwoners) was tot ver in de 19e eeuw een klein agrarisch dorp. De aanleg van de buitenplaatsen langs de  zuidwestflank van de Heuvelrug – de Stichtse Lustwarande – en van het spoor- en tramwegnet stimuleerden de ontwikkeling van  het dorp. Het moderne Zeist heeft het dorpse verleden van zich afgeschud.

Slot Zeist werd eind 17e eeuw gebouwd in opdracht van een kleinzoon van prins Maurits. Het is ontworpen door architect Jacob Roman die ook Paleis Het Loo ontwierp. Vroeger lagen er uitgestrekte tuinen rond het huis. De centrale zichtas vanaf het slot door de tuinen richting Amersfoort is heden ten dage een chique winkelstraat, de Slotlaan.
Aan het Zusterplein is één van de belangrijkste gebouwen van de Nederlandse tak van de Evangelische Broedergemeente gevestigd. Deze geloofsbeweging is vooral groot in Suriname, maar werd door Nikolaus von Zinzendorf opgericht in de tuinen van Slot Zeist. De kerk van de ‘Hernhutters’ in Zeist is volgens gebruik in de breedte gebouwd, in plaats van in de hoogte zoals traditionele Nederlandse kerken. aan het Broederplein woonden de mannelijke hernhutters; aan het Zusterplein de vrouwelijke (www.slotzeist.nl).

De Groene Driehoek, tussen Zeist, Bunnik en Driebergen, is een gebied met weilanden, essenhakhoutbossen, moerassige terreinen en landgoederen. Het vormt de overgang van de klei van het Kromme Rijngebied naar het zand van de Heuvelrug.

Amelisweerd is een klein maar bekend landgoed aan de oostrand van Utrecht. Op een mooie zondag is het de plek waar Utrechtse families graag een wandelingetje maken. Behalve twee landhuizen ligt er ook een fort van de voormalige Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De naam van het universiteitscentrum De Uithof herinnert aan de gelijknamige kloosterboerderij die behoorde bij de abdij van Oostbroek. Aan het einde van de jaren zestig verhuisden de eerste faculteiten vanuit de binnenstad van Utrecht naar de polder. In 1991 opende het Universitair Medisch Centrum zijn deuren. Op en rond het voormalige fort Hoofddijk liggen de Botanische Tuinen, een groene oase te midden van betonkolossen.

De opvallende weertoren van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) bepaalt het aanzien van De Bilt-Zuid. De oude kern van De Bilt ligt aan de overzijde van de N225.