Drentsche Aa-route

Nederland, Drenthe, Anderen

71
76
77
91
98
92
60
62
89
39
67
68
11
16
23
66
69
70
73
71

Het stroomgebied van de Drentsche Aa is de ‘leidraad’ van deze route. Drentsche Aa is de verzamelnaam voor een stelsel slingerende beken in het midden en noorden van Drenthe, waaronder Oudemolense Diep, Taarloosche Diep, Looner Diep en Rolder Diep. Het is één van de laatste gave stroomdalen van ons land. Het landschapsreservaat Stroomdallandschap Drentsche Aa werd in 1965 opgericht om de bestaande natuurlijke rijkdom van het gebied te behouden en zo mogelijk te herstellen. De totale oppervlakte van het reservaat bedraagt ongeveer 3800 ha.

Tip: Fiets deze route via de gratis ANWB Eropuit app. Zoek de route in de app via de filters. Onderweg zie je op het kaartje waar je bent, zo kun je niet verdwalen.

Fietsveiligheid route-informatie: houd op deze route rekening met onderstaande punten; pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers en ga waar nodig achter elkaar rijden.
• Gevaarlijke berm: tussen knooppunt 77 en 98 bevindt zich een nieuw fietspad van betonplaten; de ernaastgelegen berm ligt hier ca. 10 cm lager dan het fietspad.
• bij knooppunt 67 steekt de route een drukke Gasterenseweg over; kijk hier goed uit.

Toegankelijkheid: deze route is in principe geschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.), mits men rekening houdt met bovenstaande punten. Tussen knooppunt 92 en 60 is het fietspad smal, maar kun je zo nodig uitwijken naar het naastgelegen bredere pad.

Bij het Scheebroeker Loopje, ten noorden van Anderen, is nog duidelijk de typerende verdeling te zien van de groenlanden die van elkaar gescheiden worden door houtwallen. De beekdalen vanaf het Scheebroek tot het Rolder Diep maken deel uit van het Stroomdalreservaat Drentsche Aa.

Rondom de met eiken, linden en beuken beplante kerkbrink van Anloo staan enkele fraaie Saksische boerderijen. Het geheel is een beschermd dorpsgezicht. Het tufstenen schip van de imposante kerk werd rond 1100 gebouwd. Daarmee is dit waarschijnlijk de oudste kerk van Drenthe. De toren is twee eeuwen jonger. In de middeleeuwen kwam in deze kerk jaarlijks de Etstoel bijeen om recht te spreken. De Etstoel was het hoogste rechtsprekende gezag in Drenthe en maakte Anloo tot een belangrijke plaats. Elk jaar in augustus wordt in deze kerk een toneelstuk opgevoerd dat gebaseerd is op de Etstoel (kerkbezichtiging ma-za). In het onbemande informatiecentrum Homanshof (Lunsenhof 20, 9467 PM) komt u meer te weten over het unieke beekdalenstelsel van de Drentsche Aa.

Ten noorden van Anloo voert de route door het Kniphorstbos. Dit voormalige heideveld werd halverwege de 20e eeuw door de notarisfamilie Kniphorst aangekocht en beplant. In de jaren 30 van de 20e eeuw kocht het ministerie van Defensie een groot deel van het gebied. Maar de enorme rijkdom aan hunebedden, grafheuvels, middeleeuwse karrensporen, markengrenzen (stenen en greppels) en andere cultuurhistorische elementen heeft het ministerie uiteindelijk doen besluiten om zich uit het gebied terug te trekken.

In het van oorsprong boerendorp Zeegse draait het tegenwoordig vooral om recreatie. De omliggende bossen en zandverstuivingen bleven gevrijwaard van grootschalige ontginningen. Het is inmiddels een waardevol natuur- en recreatiegebied, dat bovendien rijk is aan sporen uit de prehistorie.

Vlak voor Oudemolen staat Korenmolen De Zwaluw. Al in 1579 stond op deze plek een watermolen. De Zwaluw werd in 1837 gebouwd en is te bezichtigen als de vlag uithangt.

Als je bij knooppunt 23 even via de brug over het Deurzerdiep oversteekt (richting 9) en meteen links het voetpad in gaat, kom je bij de restanten van het schansje van Van Galen, beter bekend onder de grappige naam ‘Poepenhemeltje’. De roemruchte Munster bisschop ‘Bommen Berend’ (Bernhard von Galen) liet deze kleine schans opwerpen toen zijn troepen hier in 1672 op de oevers moesten overnachten. Het leger van de bisschop was onderweg naar de belegering van de stad Groningen en maakte kwartier aan de oever van de beek. Groningen doorstond de belegering, gesteund door het bestuur van Drente dat naar de stad was gevlucht. De naam verwijst mogelijk naar het woord poep, de in Noord-Nederland gebruikte uitdrukking voor mof (Duitser).

De Kampsheide werd in 1947 aangekocht door Stichting Het Drentse Landschap. Op de heide grazen schapen. Het ven is ontstaan door veenafgraving. Het natuurgebied is omzoomd door een loofhoutbegroeiing. Grafheuvels maken het gebied archeologisch interessant.