Bandijkroute

Nederland, Gelderland, Vaassen

76
98
99
37
80
79
81
55
34
88
89
87
48
56
12
74
99
69
67
85
52
65
77
76

De driehoek Apeldoorn – Vaassen – Deventer is voornamelijk broekland, een natte streek tussen de stuwwal van de oostelijke Veluwe en het rivierkleilandschap van de IJssel. Vaassen en Apeldoorn liggen op het randje van de stuwwal. Deventer is ontstaan aan de voet van een rivierduin langs de IJssel. Daartussenin ligt het broekland, vroeger een uitgestrekt moerasbos, nu ontgonnen en ontwaterd door weteringen. Dat kon na het opwerpen van de Veluwse Bandijk, die rond 1370 langs de IJssel werd gelegd. Op deze route passeert u van west naar oost het Apeldoornsch Kanaal, de Nieuwe Wetering, de Apeldoornse Halve Wetering, de Groote Wetering, de Nijbroekse Wetering en de Terwoldse Wetering.

NB: de route begint bij de parkeerplaatst tegenover De Cannenburgh. Fiets vanaf daar Vaassen in over de Julianalaan en volg de knooppuntenbordjes naar knooppunt 76.

Houd op deze route rekening met de onderstaande punten; pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers e/o andere weggebruikers en ga waar nodig achter elkaar fietsen.
• Tussen knooppunt 99 en 37 gaat de route over een viaduct met druk autoverkeer.
• Door de weilanden gaat de route vaak over smalle paden, waar je het beste achter elkaar kunt fietsen.
• Op de Bandijk (traject 89-87-48) is het vanwege het overige verkeer eveneens verstandig om achter elkaar te fietsen.
• Bij knooppunt 77 bevindt zich een klein stukje grindpad.

De 14e-eeuwse Cannenburch is een van de mooiste kastelen van Gelderland. Het kasteel was vervallen tot een onbewoonbaar waterslot toen het in 1543 werd gekocht door de Gelderse maarschalk Marten van Rossum. In brons zit hij op een bankje voor de ingang. De Cannenburch, nu bezit van het Geldersch Landgoed en Kasteelen, heeft een gaaf interieur met eeuwenoud meubilair. Rondom liggen een bosrijk park met visvijvers om de kasteelkeuken te bevoorraden en een molenvijver bij een 16e-eeuwse volmolen (openingstijden: 0578-571292 of de website).

Recreatieterrein Kievitsveld ontstond rond 1985 bij de aanleg van de A50, door zandwinning voor weglichamen. Even verderop fiets je langs het 19-eeuwse Apeldoornsch Kanaal, in onbruik sinds 1972.

De prachtig gelegen 14e-eeuwse bakstenen kerk van Nijbroek werd vaak gerestaureerd; niet altijd even goed, zoals de detonerende 19e eeuwse vensterharnassen. Een monument bij de ingang herinnert aan de MKZ-crisis van 2001.

De bandijk uit 1370 kronkelt zoals geen moderne dijk zou doen; langs en rond poelen van doorbraken en dode rivierarmen. De weg op de kruin biedt zicht op een weelde aan boerderijen en dijkhuizen, uiterwaarden met veel ganzen en in de verte Deventer. Waar je de dijk na 5 km weer verlaat, kronkelt deze eenzaam verder langs een bosrand.

Havekes Mölle is een relatief jonge molen, gebouwd in 1898. Op dezelfde plek stond vier eeuwen een standerdmolen, een model waarbij de hele bovenbouw in de wind wordt gedraaid. Bij een stellingmolen als deze draait alleen de kap met de wieken. De molen staat op een aarden windvang (Havekespad 13, Twello; ’s zaterdags te bezichtigen, tijden zie website).

Langs vliegveld Teuge fiets je door weilanden naar De Vecht. In het centrum staat sinds 1903 het  authentieke Café De Vecht. De vorige editie, zeer vervallen en geplaagd door ratten, ging onder verdachte omstandigheden in vlammen op. Commentaar van de waard na de brand: “Ik moet toch zelf weten hoe warm ik de kachel stook.”