Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

1 expert vraag

  1. Doorlopende verzekering afkoop eigen risico huurauto

    Gevraagd op 7 februari 2018

    Er bestaat 1 doorlopende verzekering afkoop ER huurauto. Echter zij dekken wel het ER maar niet de borg. Een andere verzekering dekt wel de borg, maar heeft geen jaarpolis. Is het nod...