Naar artikel

Rechtsgeldigheid markering wegdek

Vraag gesteld door Werkbalans op 10 januari 2018

Is een schildering op het wegdek van 50 rechtsgeldig als er geen sprake is van een verder verbodsbord. Het betreft een weg buiten de bebouwde kom. Vlak voor de bebouwde kom is er sprake van een schildering op het wegdek. Welke max snelheid is hier dan toegestaan

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten of een schildering op het wegdek met de maximale toegestane snelheid voldoende is zonder dat er een verbodsbord naast de weg staat.

Ja, de maximale toegestane snelheid mag ook op een dergelijke manier worden aangegeven. Zodra u de bebouwde kom verlaat geldt, tenzij anders aangegeven, een limiet van 80 km/uur voor de doorgaande provinciale wegen. In dit geval is er 50 km aangegeven en dus geldt dat als maximale snelheid op die weg. Het kan zijn dat daarvoor gekozen wordt omdat de weg bijvoorbeeld smal is, er fietsers en landbouwvoertuigen rijden en omdat er bijvoorbeeld uitritten van boerderijen zijn.

Meer informatie over snelheid vindt u op onze website.***

Reactie van Werkbalans:

Inmiddels heb ik een mail ontvangen van het OM

Van: Verkeersvragen (CVOM)


Geachte mevrouw Van Rijn

Een schildering op de weg heeft geen juridische status. Alleen het (A1)bord dat langs de weg staat, maar ook het verkeersbord dat aangeeft dat u binnen de bebouwde komt rijdt, bepalen de vastgestelde snelheid. Het OM ziet regelmatig dat er op de weg een snelheid wordt geschilderd om zo een lagere snelheid te bereiken.

Met vriendelijke groeten,