Lobby voor L.P.G.

Vraag gesteld door E. van den Boom op 16 april 2019

Wij rijden tot volle tevredenheid een auto op LPG. Ik dacht dat het de minst milieu-belastende brandstof was, waarom wordt er dan niet méér voor gelobbyd?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt waarom er niet méér voor het gebruik van LPG wordt gepleit.

In het verleden, in de tijd van de carburateurs, was de uitstoot van een LPG-auto schoner dan die van een benzine-auto. Benzinemotoren zijn nu veel schoner geworden dan vroeger, door onder andere uitgebreide uitlaatgas-nabehandeling, uitlaatgasrecirculatie en directe benzine-injectie. De CO2-uitstoot is bij LPG nog wel wat lager, maar vooral de uitstoot van NOx (stikstofoxide) is bij LPG veel hoger. Het brandstof verbruik is trouwens óók al gauw 10-15% meer dan op de oorspronkelijke brandstof waar

LPG is (na aardgas/CNG/groengas) wel de schoonste brandstof aan de pomp, maar een moderne benzine-auto draait schoner op benzine dan op LPG. Dat komt doordat de motor is ontworpen voor de brandstof benzine. Dat is ook de reden dat autofabrikanten geen af-fabriek LPG activiteiten hebben en er slechts bij een handje vol modellen er door de fabrikant er een goedkeuring is voor achteraf montage.

Uit een TNO-rapport uit 2010 blijkt dat LPG- en CNG-voertuigen met een achteraf ingebouwde gasinstallatie hebben gemiddeld een 70% hogere NOx-emissie dan voertuigen met een af-fabriek gasinstallatie of benzinevoertuigen.

De fijnstof-uitstoot is bij dieselauto’s door toepassing van af-fabriek roetfilters zeer effectief teruggebracht. De fijnstofemissie van moderne LPG- en CNG-voertuigen is hierdoor op hetzelfde of soms zelfs op een hoger niveau komen te liggen dan die van dieselvoertuigen met af-fabriek roetfilter.