Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersongevallen registratie

Naar schatting vallen er jaarlijks ongeveer 600 doden en ruim 20.000 ernstig gewonden in het verkeer. Hoeveel dit er precies zijn, wat de oorzaken zijn en waar de ongevallen plaatsvinden is vaak niet bekend. Dat maakt een adequate aanpak lastig. De politie en verzekeraars zijn samen met de ANWB en andere maatschappelijke organisaties een initiatief gestart om hier verandering in te brengen. Alle verkeersongevallen op een goede wijze registreren. Dat is het streven van de ANWB.

Verkeersongeval melden, hoe werkt het?

Melden van een verkeersongeval kan via Mobielschademelden.nl of de app. Mobielschademelden vervangt het Europese schadeaangifteformulier. De melding wordt geregistreerd in de landelijke ongevallenregistratie en (als je aangifte wilt doen) wordt de melding doorgestuurd naar je verzekeraar. Ook fietsers en voertgangers kunnen hier ongevallen melden. Politie, gemeenten en provincies krijgen zo inzicht in gevaarlijke locaties.

Belang ongevallenregistratie

De verkeersongevallen registratie in Nederland kampt met een grote onderregistratie. Een succesvolle aanpak van verkeersveiligheid komt in gevaar als goede ongevallencijfers uitblijven. Beleidsmonitoring, analyses en evaluaties zijn steeds minder mogelijk terwijl nieuwe technieken juist verbeteringen op dit punt kunnen realiseren. Het maatschappelijk belang om de ongevalsregistratie op korte termijn te verbeteren is groot. Meer informatie over de samenwerking ongevallenregistratie lees je hier.