Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Collegiale toetsing

Bij ANWB Rijopleiding staat kwaliteit voorop en wordt onze unieke lesmethode constant geoptimaliseerd. Coaching speelt een belangrijke rol tijdens de lessen en onderzoek heeft aangetoond dat via een systeem van zelfbeoordeling en rijcoachbeoordeling de leerlingen worden gestimuleerd tot een meer zelfstandige en actieve leerhouding. Hierom starten wij een pilot in Den Haag en Rotterdam waarin collegiale toetsing centraal staat.

Collegiale toetsing: zo werkt het

Een collegiale toets door een ANWB examinator is een soort proefexamen die een leerling tegen het einde van zijn of haar rijopleiding aflegt.

Deze praktijktoets duurt even lang als een rijexamen en de kandidaat wordt op dezelfde onderdelen getoetst. Zo kan de leerling alvast wennen aan de examensituatie. Bovendien krijgen de kandidaat én de rijcoach tips van de ANWB examinator over de verdere invulling om het opleidingstraject succesvol te voltooien. 

Let wel op: de Collegiale Toetsing vervangt niet de Tussentijdsetoets, er is dus ook geen vrijstelling voor het examen mee te behalen.

 

Meld je aan voor de pilot

Binnen de pilot mag de leerling zelf kiezen of hij of zij een tussentijdsetoets of collegiale toets afneemt. Beide is natuurlijk ook een mogelijkheid. Kosten voor de collegiale toets zijn tijdens de pilot €65,50.

Meld je nu hier aan om deel te nemen aan de pilot.