EGR-klep

Wat is een EGR-klep?

De EGR-klep – Exhaust Gas Recirculation – zit op veel diesel- en benzinemotoren in de uitlaatzijde van het motorblok. Door deze klep wordt een deel van de uitlaatgassen opnieuw gemengd met de schone inlaatgassen. Doordat die uitlaatgassen niet deelnemen aan de verbranding, daalt de temperatuur waardoor ook de NOx-uitstoot automatisch daalt. De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) is slecht voor het milieu.

Wat is de levensduur van een EGR-klep?

De levensduur van een EGR-klep is afhankelijk van diverse factoren. Als er een probleem ontstaat, komt dit vaak door vervuiling waardoor de klep niet meer goed sluit of de doorstroming niet meer voldoende is. Vervuiling treedt sneller op bij veel korte ritten en het rijden met een laag toerental. 100.000 kilometer wordt gezien als een redelijke levensduur.

Zo herken je een vervuilde of kapotte EGR-klep

Doordat uitlaatgassen worden gemengd met aangezogen lucht, kan dat voor vervuiling van het EGR‑systeem zorgen. Als de klep kapot of vervuild is, kun je tijdens het autorijden allerlei storingen in de motor ervaren. Zo herken je dat de EGR-klep vervuild of kapot is:  

  • Het storingslampje van de motor brandt
  • Minder trekkracht
  • Zwarte rook uit de uitlaat
  • Hoog brandstofverbruik
  • Stotterende motor
  • Minder vermogen of een onregelmatige vermogensopbouw

Doorrijden met een kapotte EGR-klep is niet verstandig. Hiermee loop je het risico dat de auto meer problemen en defecten krijgt, bijvoorbeeld met het roetfilter. De auto wordt dan waarschijnlijk afgekeurd bij de APK en de reparatiekosten stijgen aanzienlijk.

EGR-klep uitschakelen

Het uitschakelen van de EGR-klep – ook wel afdoppen van de klep – levert brandstofbesparing op, een minder vervuilde motor en een efficiëntere verbranding. Maar zonder klep rijden is niet aan te raden. Een motor met een EGR-klep is namelijk compleet afgesteld op een goede werking hiervan.

Zelf uitschakelen van de klep kan niet, een specialist kan dit eventueel wel voor je doen via de motorcomputer. Deactiveren voor prestatieverbetering is trouwens illegaal als de auto de openbare weg op gaat. Hij voldoet dan niet meer aan de typegoedkeuring die voor deze auto, met bepaalde eisen aan de uitstoot, is afgegeven.

EGR-klep reinigen

De belangrijkste oorzaak van een storing in een EGR-klep is het verkolen. Als de klep goed wordt schoongemaakt, werkt die vaak weer naar behoren. De klep zelf is relatief goedkoop, maar omdat het (de)monteren van de klep een tijdrovende klus is, verhogen de arbeidsuren de kosten aanzienlijk.

EGR-klep vervangen

Vanwege de vaak moeilijke toegang en de arbeid die gepaard gaat met vervanging, is dit een dure aangelegenheid die altijd door een specialist moet worden gedaan. Afhankelijk van je auto kost het vervangen van de EGR-klep tussen € 600 en € 1500.