Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nederlandse overheid int fors meer BPM

16 mei 2019 ANWB vermoedt nieuwe meetcyclus brandstofverbruik als veroorzaker plotselinge toename

De BPM-inkomsten van de Nederlandse overheid zijn over 2018 met 470 miljoen euro toegenomen. De ANWB zet vraagtekens bij deze forse stijging.

Woensdag 15 mei presenteerde het kabinet het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Daaruit komt naar voren dat de Nederlandse overheid voor 470 miljoen euro aan extra BPM-inkomsten heeft ontvangen. Een stijging van bijna 16 procent in vergelijking met het jaarverslag van 2017.

De ANWB zet vraagtekens bij deze meevaller. Het kabinet wijt de toename aan het feit, dat er in 2018 meer personenwagens zijn verkocht. Die auto's zouden ook duurder zijn geweest en meer schadelijke stoffen hebben uitgestoten, waar de schatkist garen bij spint.

Nieuwe Europese meetmethode oorzaak?

De ANWB wil weten of de oorzaak niet ligt bij de nieuwe Europese meetmethode voor het brandstofverbruik van personenwagens. Vanwege deze zogenoemde WLTP-meetcyclus zijn de afgelopen periode alle nieuw verkochte auto's duurder geworden, ook kleine exemplaren die verhoudingsgewijs weinig CO2 uitstoten.

De staatssecretaris heeft toegezegd de Tweede Kamer nog deze maand te zullen informeren over de gevolgen van de implementatie van de WLTP op de BPM. Eind juni komt de Rekenkamer met de eerste fase van het onderzoek naar 'de effecten van prikkels in autobelastingen'. De ANWB dringt er op aan dat er ook dan iets wordt gezegd over de mogelijke effecten van het omrekenen van de oude- naar de nieuwe meetcyclus. Naar aanleiding van die uitkomsten gaat de Bond graag in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees ook

WLTP: veelgestelde vragen