Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

BPM kan niet blijven stijgen

12 februari 2019

In 2015 is met de staatssecretaris afgesproken om de BPM de komende jaren met 15 procent af te bouwen. Maar uit recente cijfers blijkt dat de totale BPM-opbrengsten sinds 2016 met maar liefst 22 procent zijn gestegen. De ANWB kaart dit onderwerp aan in aanloop van het algemeen overleg Autogerelateerde belastingen op 13 februari in de Tweede Kamer.

De stijging is maar ten dele te verklaren door oorzaken als het afschaffen van de verlaagde bijtelling voor zuinige auto’s, volume-effecten en voorkeuren van consumenten. Consumenten lijken de dupe te worden van een te rooskleurige inschatting dat fabrikanten auto’s steeds zuiniger maken. De opbrengst van de BPM was in 2018 ruim 2,1 miljard euro.

Naast de BPM vraagt de ANWB ook aandacht voor de nieuwe WLTP emissietest en de gevolgen ervan. Consumenten betalen nu meer dan bij de oude meetmethode voor dezelfde auto. Eerder had de staatssecretaris de Kamer toegezegd dat invoering van de WLTP niet tot hogere schatkistinkomsten zou leiden. 

Lees alles over autobelastingen