Vijf vragen over provinciale opcenten

Op de aanslag voor de motorrijtuigenbelasting staat ook altijd een aardig bedrag aan provinciale opcenten. Wat zijn dat, hoe komen die tot stand en wat gebeurt er met je geld?

Wat zijn provinciale opcenten?

Het Rijk int jaarlijks motorrijtuigenbelasting (MRB). Het grootste deel van de opbrengst gaat naar het Rijk. De rest gaat naar provincies, via de provinciale opcenten op de MRB. Dit is de enige mogelijkheid voor de provincie om belasting te heffen bij zijn inwoners. Maar niet iedere inwoner betaalt belasting. Wie geen motorvoertuig heeft of een MRB-vrije auto rijdt, betaalt niets.

Wie bepaalt het tarief?

De rijksoverheid stelt jaarlijks het maximumniveau van de opcentenheffing vast. De provincie bepaalt zelf, tot dat maximum, de hoogte van zijn tarief. Het tarief wordt jaarlijks door Provinciale Staten vastgesteld in de begroting.

Waarom verschillen de opcenten per provincie?

Zoals gezegd, iedere provincie bepaalt zelf zijn tarief. Dus hangt het ervan af hoe goed de provincie in zijn geld zit, maar ook welke politieke partijen het bestuur van de provincie vormen. En welke plannen de provincie heeft voor aanleg, beheer en onderhoud van wegen.

Waaraan wordt het geld besteed?

Uiteraard aan mobiliteit, maar ook aan tal van andere zaken. Het is dus niet zo dat het door de autobezitter opgebrachte geld uitsluitend ten goede komt aan zaken die voor hem of haar van belang zijn.

En wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt dat de opbrengsten van provinciale opcenten besteed moeten worden aan mobiliteit. Een verhoging van de opcenten moet altijd gekoppeld zijn aan extra investeringen in wegen (aanleg, beheer, onderhoud, vergroten van de veiligheid), fietspaden of openbaar vervoer. De provincies moeten de automobilisten duidelijk inzicht geven in de opbrengst en besteding van de opcenten. Op wat langere termijn wil de ANWB dat de opcenten afgeschaft worden. Desgewenst kan dit gecompenseerd worden via het Provinciefonds of het introduceren van een andere provinciale belasting.

Lees ook: Hoe hoog is is het tarief in jouw provincie?

Meer over autobelastingen
Autokosten nieuwe en gebruikte auto's