Wat vindt de ANWB van de extra autobelastingen?

De ANWB maakt groot bezwaar tegen het almaar verhogen van de autobelastingen en de vanzelfsprekendheid waarmee dit gebeurt.

De ANWB maakt groot bezwaar tegen het almaar verhogen van de autobelastingen en de vanzelfsprekendheid waarmee dit gebeurt. Van de ons omringende landen kent Nederland veruit de hoogste belastingdruk op de auto. Door de voorgenomen maatregelen wordt de balans tussen de inkomsten uit en uitgaven aan het wegverkeer nog schever.

Die balans is nu al ver te zoeken. Uit recent onderzoek blijkt, dat de bedragen die de automobilist de overheid betaalt voor zijn automobiliteit, meer dan het dubbele zijn van wat hij hiervoor terugkrijgt. Omgerekend betaalt de automobilist op dit moment 10 cent per kilometer aan belastingen, terwijl daar 5 cent per kilometer aan uitgaven van de overheid tegenover staat. In 2013 krijgt de overheid ruim 21 miljard euro aan inkomsten binnen via het wegverkeer. Daar staat ongeveer 8 miljard aan uitgaven aan het wegverkeer tegenover.