Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verplichte CO2 registratie voor werkgevers

10 november 2022

| Als je een werkgever bent met 100 werknemers of meer, moet je vanaf 2023 de CO2-uitstoot van de reizen van je personeel gaan registreren. Het gaat hierbij om het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer, uitgesplitst naar soort brandstof.

Hoe registreren? 

Jaarlijks lever je gegevens aan via een digitaal platform over het zakelijk verkeer van je personeel in het voorafgaande kalenderjaar. Daarbij gaat het om woon-werkverkeer en alle zakelijke ritten waarvoor je werknemer een financiële vergoeding ontvangt of waarvoor je werknemer een vervoermiddel ter beschikking gesteld krijgt (zoals een auto van de zaak). Je verstrekt gegevens over het aantal reizigerskilometers, de gebruikte vervoermiddelen en het brandstoftype (voor bromfiets, scooter of motorvoertuig). Let op: je mag alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren en niet van individuele werknemers.

Waarom registeren?

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het verminderen van CO2-uitstoot. Dat kan door minder kilometers te rijden of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer. Ook zal de overheid duurzame energiedragers en elektrisch (personen)vervoer stimuleren.
De overheid stelt de werkgever verantwoordelijk, omdat jij bepaalt hoe jouw werknemers reizen, bijvoorbeeld door een leaseregeling met de keuze voor een type auto en een type brandstof. 

Onderliggend doel van het besluit is dan ook om werkgevers bewuste keuzes te laten maken over verduurzaming van hun zakelijk verkeer. Want om de CO2-uitstoot terug te dringen, is een gedragsverandering nodig. Hierbij schrijft de overheid geen specifieke maatregelen voor; je bent als werkgever vrij in het toepassen van maatregelen.

Digitaal platform

Voor de rapportage en de berekeningen komt een digitaal platform beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bronnen: