Naar artikel

Rechtsbijstand bij jouw Caravanverzekering

Wat wordt vergoed bij rechtsbijstand?

Wat wordt vergoed bij de aanvullende verzekering Rechtsbijstand?

Wil je juridische bijstand bij conflictsituaties die kunnen ontstaan tijdens jouw deelname aan het verkeer met de caravan? Ingewikkelde juridische situaties zijn vervelend en kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Met de aanvullende dekking Rechtsbijstand voor jouw caravan verzeker je je van professionele ondersteuning, in de vorm van verkeers-, straf-, en contractrechtsbijstand in het binnen- en buitenland.

Aanvullende verzekering Rechtsbijstand

De volgende punten zijn verzekerd bij de aanvullende verzekering Rechtsbijstand:

  1. Verhaalsrechtsbijstand. Het verhalen van schade aan de caravan op een wettelijk aansprakelijke derde.
  2. Contractsrechtsbijstand. Rechtsbijstand voor contractuele kwesties die verband houden met de caravan: koop, garantie, reparatie, onderhoud en stalling.
  3. Strafrechtsbijstand. Rechtsbijstand als u voor de strafrechter moet verschijnen voor een strafbaar feit in direct verband met de caravan. Als strafvervolging door het betalen van een boete of een afkoopsom kan worden voorkomen dan is er geen dekking.

Vergoeding bij de aanvullende verzekering Rechtsbijstand

Vanuit de aanvullende dekking Rechtsbijstand krijg je een vergoeding voor de volgende kosten:

  1. de kosten van behandeling door de Stichting Rechtsbijstand MRT (MRT);
  2. de kosten van een advocaat, deurwaarder en andere door MRT ingeschakelde deskundigen, als je deze kosten niet vergoed kunt krijgen op grond van wettelijke bepalingen;
  3. proces- en executiekosten, en kosten van een bindend advies of arbitrage. Afkoopsommen, boetes en andere bij wijze van straf opgelegde maatregelen zijn niet verzekerd;
  4. onkosten van getuigen;
  5. de kosten van rechtsbijstand van een tegenpartij als je deze op grond van een vonnis, bindende uitspraak of arbitrage moet betalen;
  6. de in overleg met MRT gemaakte reis- en verblijfskosten als je persoonlijk voor een buitenlandse rechter moet verschijnen.

Als een wederpartij wordt veroordeeld om de kosten van rechtsbijstand te betalen dan komt dit bedrag ten gunste van MRT als het kosten zijn die door MRT gemaakt zijn.