Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is een polisblad?

Het polisblad is onderdeel van de polis. Op het polisblad staan specifieke gegevens die voor de betreffende verzekering gelden. Bijvoorbeeld een autoverzekering. Dit zijn gegevens over de verzekerde zoals naam en adres, maar ook gegevens over het verzekerde object, het verzekerde bedrag, de premie en het eigen risico. (zie ook verzekeringsbewijs) De eenmalige poliskosten staan eveneens op het polisblad vermeld.

Voorbeeld bij polisblad

Je sluit een nieuwe autoverzekering af. Na het afsluiten van deze verzekering ontvang je de polis van de verzekeraar. Het polisblad is onderdeel van de polis. Hierop staan onder andere vermeld: jouw gegevens, de ingangsdatum van de verzekering, de verzekerde auto, de gekozen dekking en de premie.