Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is onderverzekering?

Men spreekt van onderverzekering als de waarde, waarvoor een object verzekerd is, lager is dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Het resultaat hiervan is dat er altijd minder schadevergoeding uitgekeerd wordt dan de werkelijk geleden schade.

Voorbeeld bij onderverzekering

Stel, je hebt je smartphone voor 250 euro verzekerd. De werkelijke waarde hiervan is 300 euro. Het toestel is ernstig beschadigd en moet volledig vervangen worden. Je krijgt van de  verzekeraar niet het volledige bedrag vergoed omdat de smartphone onderverzekerd is.

Ook een inboedelverzekering is een verzekering waar onderverzekering regelmatig een rol speelt. De waarde van een gehele inboedel wordt nog wel eens onderschat.

Lees ook welke gevolgen oververzekering voor je kan hebben.