Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat is het Financiële Klachteninstituut voor klachten over verzekeringen?

Bij een verschil in mening of conflict met je verzekeraar of tussenpersoon kun je een klacht indienen bij het Financiële Klachteninstituut. Je kunt onder andere een klacht indienen over zaken als de hoogte van een uitkering, de schuldvraag en uitleg van de polisvoorwaarden.

Voorbeeld bij het Financiële Klachteninstituut

Stel, je hebt een schade gemeld die onder de dekking van je autoverzekering valt. De hoogte van de schadevergoeding door de verzekeraar vind je te laag. Ondanks al je pogingen lukt het niet dit geschil met de verzekeraar op te lossen. Je kunt in dit geval hierover een klacht indienen bij het Financiële Klachteninstituut.