Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Streetwise Verkeersweek: een week lang verkeerseducatie

Leerkracht Tess Busger zorgt dat haar leerlingen veilig over straat gaan

Tijdens de Streetwise Verkeersweek zet leerkracht Tess Busger verkeerseducatie centraal. Een leuke week waarin kinderen vaardigheden oefenen en samen met hun ouders het verkeer in hun buurt verkennen.

Tess Busger, leerkracht op basisschool RKBS Op De Horst

'Een goed lesprogramma verzorgen is voor een school een hele uitdaging. Toch moet verkeerseducatie geen ondergeschoven kindje worden. Daarom organiseren we tegenwoordig de Streetwise Verkeersweek. Zo zijn alle groepen een volle week per jaar met verkeer bezig. En het kost ons weinig voorbereidingstijd.’

Van optocht tot digitale quiz

De Streetwise Verkeersweek is een week waarin kinderen op een leuke manier bewust worden van het verkeer. ‘Als school heb je erg veel vrijheid hoe je zo’n week invult’, vertelt Tess. ‘Wij starten de week met een feestelijke optocht van kleuterkarren en -voertuigen op het schoolplein. Daarna gaan de kinderen in hun eigen groep aan de slag met de digitale lessen en activiteiten.’ Tess hoeft weinig moeite te doen om haar leerlingen te motiveren. ‘De digitale omgeving is een wereld waarin zij zelf een personage in een spel zijn. De interactieve elementen en quizjes werken bovendien motiverend. Ik merk dat de leerlingen het leuk vinden om de lessen te doen.’

Nadruk op de eigen verkeersomgeving

Naast een brede en algemene verkeerseducatie, is het belangrijk dat kinderen leren om te gaan met verkeerssituaties in hun eigen buurt. De Verkeersweek bestaat uit acht missies die zijn afgestemd op de leeftijden van de kinderen. Zo leren zij elk leerjaar weer iets nieuws. Kleuters leren bijvoorbeeld de geluiden van verschillende voertuigen en de bijbehorende gevaren herkennen. Leerlingen van groep vijf doen mee aan de grote verkeersbordenquiz.

‘Dankzij het brede aanbod van lesmateriaal is er voor elke omgeving een les of activiteit’, vertelt Tess. ‘Wij hebben bijvoorbeeld te maken met weinig parkeergelegenheid voor de school. Dat kan bij het ophalen en wegbrengen van kinderen lastige situaties opleveren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van de parkeerregels en leren hoe belangrijk het is dat iedereen zich daaraan houdt. Tijdens de Verkeersweek laten wij dat onderwerp altijd terugkomen.’

Ouderparticipatie

Tess Busger

‘Wat kinderen op school leren, nemen zij mee naar huis’, merkt Tess. ‘We kunnen de ouders natuurlijk mailen dat zij zich aan de parkeerregels moeten houden. Maar het werkt veel beter als kinderen hun ouders aanspreken op hun gedrag en hun bewust maken van onveilige situaties bij het halen en wegbrengen.’

Om ouderparticipatie te stimuleren, bestaat elke missie van Streetwise uit twee onderdelen: activiteiten voor op school en opdrachten waarmee kinderen samen met ouders in hun eigen buurt kunnen oefenen.

Feestelijke afsluiting op school

Op de laatste dag van de Verkeersweek krijgen de leerlingen van basisschool RKBS Op De Horst bezoek van professionele instructeurs van ANWB Streetwise Praktijk. Zij geven verkeerstrainingen op maat met speciaal ontwikkelde lesmaterialen, zoals elektrischeen rijlesauto’s, opblaasbare auto’s, zebrapaden en verkeerslichten. ‘Zo sluiten we gezamenlijk de Verkeersweek af’, vertelt Tess.

Tess Busger

‘Ook de rest van het jaar kunnen de kinderen nog veel bijleren. Elk kind kan het hele jaar via Basispoort inloggen op zijn eigen account en aan de slag gaan met verkeersveiligheid. Op school, maar ook thuis met zijn ouders. Deze constante aandacht voor verkeersveiligheid is cruciaal. Herhaling zorgt ervoor dat lessen beklijven en kinderen zich zo veilig mogelijk in het verkeer kunnen bewegen.’

Interesse in de Verkeersweek of Streetwise Digitaal?

Informatie Verkeersweek 

Informatie Streetwise Digitaal