Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB-visie Wegen: ‘Cruciale rol voor de auto blijft’

10 november 2021

Van alle reiskilometers in Nederland wordt ruim 70% met de auto afgelegd. De verwachting is dat dit ook in de toekomst zo blijft. Dat auto’s steeds schoner, slimmer en veiliger worden, zien we bij de ANWB als kans.

Om reizigers te faciliteren en daarnaast de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de toekomst te borgen, heeft de ANWB een integrale aanpak voor het nieuwe kabinet opgesteld, die (auto)mobiliteit met andere grote maatschappelijke opgaven verbindt.

Slimme oplossingen voor iedereen

Marga de Jager: “De bevolking zal tot 2050 verder toenemen, en daarmee stijgt ook de vraag naar automobiliteit. Ons land wordt niet twee keer zo groot. Dat auto’s steeds schoner, slimmer en veiliger worden, is een enorme kans die we bij de ANWB al met beide handen aangrijpen. Automobiliteit moet in de toekomst veilig, schoon, efficiënt en inclusief, en betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. Slimme oplossingen zijn tegelijkertijd voor iedereen om aan te grijpen, denk aan deelmobiliteit, hybride werken, openbaar vervoer. Daarom hebben we dit plan opgesteld. Ik roep het nieuwe kabinet op, om automobiliteit de aandacht te geven die het verdient en daarmee welvaart en welzijn voor de toekomst veilig te stellen.”

Triple zero

In het plan staat ook de triple zero-doelstelling: nul emissie, nul verkeersslachtoffers en nul files in 2050. Een ambitieuze doelstelling, die met behulp van 6 bouwstenen gehaald dient te worden. De focus ligt daarbij onder andere op elektrisch rijden, deelmobiliteit en wegontwerp- en capaciteit.
Lees het hele plan.